6Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

6ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών - ITC 2023: Η επόμενη ημέρα των μεγάλων έργων στην Ελλάδα

6ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών - ITC 2023: Η επόμενη ημέρα των μεγάλων έργων στην Ελλάδα

Οι μεγάλες προκλήσεις του κατασκευαστικού κλάδου υπό το πρίσμα της κλιματικής κρίσης και των πρόσφατων καταστροφών, αλλά και με δεδομένο το ευρύ πρόγραμμα έργων υποδομών που βρίσκεται σε εξέλιξη, συζητήθηκαν στην καθιερωμένη Τράπεζα των Κατασκευών, στο 6ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών - ITC 2023
NEWSROOM /