ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ενεργειακή διασύνδεση

Νέοι ενεργειακοί διάδρομοι στα Βαλκάνια με επίκεντρο την Ελλάδα -Διαμορφώνεται νέο τοπίο

Νέες ενεργειακές διασυνδέσεις, υποδομές και εξαγορές διαμορφώνουν το πλαίσιο για την ανάδειξη της Ελλάδας σε βασικό παράγοντα της ενεργειακής αγοράς της Νοτιοανατολικής Ευρώπης η οποία αναδιαμορφώνεται με γνώμονα κυρίως δύο παράγοντες.
NEWSROOM /