ΑΝΕΡΓΟΙ

Ελληνικά Ναυπηγεία: Οικονομική ενίσχυση και ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για ανέργους πρώην εργαζόμενους

Ελληνικά Ναυπηγεία: Οικονομική ενίσχυση και ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για ανέργους πρώην εργαζόμενους

Αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση, διαχείριση και παρακολούθηση του ειδικού προγράμματος της παρούσας είναι η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.
NEWSROOM /