Συνταξιοδότηση και σύμβαση εργασίας

Φωτο: Shutterstock

Λύεται αυτομάτως η σύμβαση εργασίας, με τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης;

Η συμπλήρωση των προϋποθέσεων λήψεως συντάξεως γήρατος ή ακόμη και η υποβολή αίτησης για συνταξιοδότηση εκ μέρους του εργαζομένου στον οικείο ασφαλιστικό Οργανισμό, δεν λύει αυτομάτως την εργασιακή σχέση, μήτε υποδηλώνει σιωπηρή καταγγελία της εργατικής σύμβασης εκ μέρους του ή οικειοθελή αποχώρηση. Η εργασιακή σχέση εξακολουθεί να υφίσταται, καθόσον φυσικά ο εργαζόμενος παρέχει τις υπηρεσίες του στον εργοδότη.

Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα φυσικά, άμα τη υποβολή της αιτήσεως, ο εργαζόμενος να αποχωρήσει οικειοθελώς ή ο εργοδότης να καταγγείλει τη σύμβαση. Στην περίπτωση αυτή ο εργαζόμενος / εν δυνάμει συνταξιούχος θα δικαιούται μειωμένης αποζημίωσης, η οποία ισούται με ποσοστό επί της αποζημιώσεως της απρόθεσμης καταγγελίας.

Επισημαίνουμε καταλήγοντας ότι δικαίωμα σε λήψη αποζημίωσης δεν έχει εκείνος, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις λήψεως μειωμένης σύνταξης, εκείνος που συμπληρώνει τις προϋποθέσεις μετά τη λήξη της ορισμένου χρόνου συμβάσεώς του, καθώς τέλος και ο εργαζόμενος συνταξιούχος, εκείνος δηλαδή που αναλαμβάνει εργασία όντας ήδη συνταξιούχος.

*Η κα Ρωσάνα Παναγιώτου είναι Δικηγόρος, LLM Εργατικού Δικαίου. Αν υπάρχει κάποιο ζήτημα που σας απασχολεί μπορείτε να μας ρωτήσετε: rosanapanagiotou@gmail.com.

ΣΧΕΤΙΚΑ