Συνδικαλιστική δράση και οι υποχρεώσεις του εργοδότη

Φωτο: Shutterstock

Υποχρεούται ο εργοδότης να παραχωρεί γραφεία εντός του χώρου εργασίας σε συνδικαλιστικές οργανώσεις;

Εκ του νόμου προβλέπεται ότι κάθε εργοδότης που απασχολεί πάνω από 100 εργαζομένους υποχρεούται να παραχωρήσει στην πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση, κατάλληλο χώρο για γραφείο εντός του τόπου εργασίας, εφόσον αυτό ζητηθεί και σύμφωνα με τις δυνατότητές του.

Εάν απασχολεί πάνω από 80 εργαζομένους υποχρεούται να παραχωρήσει χώρο για τη διεξαγωγή των τακτικών και έκτακτων συνελεύσεων της οργάνωσης, ενώ εναλλακτικά μπορεί να μισθώσει κατάλληλο χώρο προς τούτο σε απόσταση από το γραφείο, που να μην ξεπερνά το 1 χιλιόμετρο. Τις ως άνω υποχρεώσεις έχει ο εργοδότης απέναντι στην πιο αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση, και αυτό κρίνεται βάσει του αριθμού των εργαζομένων που είναι μέλη της.

Αναφορικά με την καταλληλότητα του χώρου του γραφείου, έχει κριθεί από τα Δικαστήρια ότι κατάλληλος είναι ο χώρος εκείνος που προορισμό έχει όχι απλώς την εξασφάλιση στέγης στην οργάνωση, αλλά την εξυπηρέτηση των σκοπών της που συνδέονται με τη συνδικαλιστική δραστηριότητα που αναπτύσσει και στον ίδιο τον τόπο της εργασίας.

Έτσι έχει κριθεί ότι δεν αποτελεί εκπλήρωση της σχετικής υποχρεώσεως του εργοδότη η παραχώρηση, ως γραφείου, χώρου που ενώ η επιφάνειά του φαίνεται ότι περιλαμβάνεται στη συνολική περιοχή της εκμεταλλεύσεως, ωστόσο βρίσκεται κοντά στον εξωτερικό μανδρότοιχο και η μοναδική του θύρα είναι έτσι τοποθετημένη, ώστε να τον συνδέει μόνο με τη διερχόμενη απέξω κοινόχρηστη οδό και όχι με το εσωτερικό της εκμετάλλευσης.

ΣΧΕΤΙΚΑ