Ποιους αφορά η αργία του Αγίου Πνεύματος

Φωτο: Shutterstock

Η εορτή του Αγίου Πνεύματος είναι επίσημη αργία για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο, σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Για τον ιδιωτικό τομέα η μέρα αυτή δεν αποτελεί αργία, συνεπώς επιτρέπεται η λειτουργία των επιχειρήσεων και η απασχόληση των μισθωτών. Εάν οι μισθωτοί απουσιάσουν αυθαιρέτως κατά την ημέρα αυτή, θα υποστούν τις αντίστοιχες συνέπειες, λόγω παράβασης των συμβατικών τους υποχρεώσεων και αδικαιολόγητης αποχής από τα καθήκοντά τους.

Ωστόσο, για ορισμένους εργαζομένους έχει καθιερωθεί η ημέρα αυτή ως εξαιρέσιμη εορτή από ειδικές διατάξεις Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, από κανονισμούς εργασίας, ατομικές συμβάσεις ή Υπουργικές Αποφάσεις. Ειδικότερα, έχει καθιερωθεί ως αργία με ειδικές διατάξεις Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και Διαιτητικών Αποφάσεων για τις κάτωθι κατηγορίες εργαζομένων: Βιβλιοπωλείων, Διαγνωστικών Κέντρων, Εργοδηγούς Σχεδιαστές, Ευγηρίας Οίκων, Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλίας κλπ, Ηλεκτροτεχνίτες Βιομηχανίας και Καταστημάτων, Θυρωρούς, Καπνοβιομηχανιών, Κλινικών, Ξυλεμπορικών Καταστημάτων (Αθηνών – Πειραιώς – Περιχώρων), Περιοδικών, Πετρελαιοειδών επιχειρήσεων, Πρακτορείων Ναυτιλιακών κλπ., Ραδιοηλεκτρολόγους – Ραδιοτεχνίτες βιομηχανίας, Ραδιοφωνικών Σταθμών, Ραδιοφώνου Τεχνικούς, Ρυμουλκών Ναυαγοσωστικών Γραφείων, Τηλεοπτικών Σταθμών, Τυπογράφους Επαρχ. Εφημερίδων, Φορτοεκφορτωτές Ημερήσιων Εφημερίδων, Φροντιστηρίων Μέσης, Ανώτερης, Ανώτατης Εκπαίδευσης, και Ξένων Γλωσσών, Φωτοστοιχειοθέτες, Χειριστές βιομηχανικών κλπ επιχειρήσεων, Λατομείων Πέτρας-Μαρμάρου και Τεχνικών Έργων.

Στην περίπτωση αυτή, οι εργαζόμενοι που δεν εργασθούν κατά την ημέρα αυτή δεν θα έχουν καμία μείωση του μισθού τους, ενώ όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο, δικαιούνται να λάβουν το ημερομίσθιό τους. Αν παρότι έχει χαρακτηρισθεί η ημέρα εορτασμού του Αγίου Πνεύματος πρόσθετη εορτή αργία για μία επιχείρηση, αυτή λειτουργήσει φέτος κατ’ εξαίρεση, τότε για πλήρη απασχόλησή τους οι υπάλληλοι δικαιούνται προσαύξηση μισθού κατά 1/25 και οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο ένα ακόμα ημερομίσθιό τους, επί του ωρομισθίου των οποίων θα υπολογισθεί και η προσαύξηση κατά 75% για την εργασία σε ημέρες αργίας.

*Η κα Ρωσάνα Παναγιώτου είναι Δικηγόρος, LLM Εργατικού Δικαίου. Αν υπάρχει κάποιο ζήτημα που σας απασχολεί μπορείτε να μας ρωτήσετε: rosanapanagiotou@gmail.com.

ΣΧΕΤΙΚΑ