Μετατροπή συμβάσεων πλήρους απασχόλησης σε μερική

Το εργατικό δίκαιο βρίσκεται εν μέσω ενός κυκεώνα και είναι ξεκάθαρα στο επίκεντρο των εξελίξεων τα τελευταία χρόνια, ενώ οι μεταρρυθμίσεις που έχει υποστεί είναι πλείστες. Δυστυχώς, ο εργαζόμενος όντας το αδύναμο μέρος της συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας υφίσταται κατ’ αρχήν τις συνέπειες της απορρύθμισης των τελευταίων χρόνων. Στην ανάλυση αυτή θα αναφερθώ στις συμβάσεις μερικής απασχόλησης, στη δυνατότητα ή μη επιβολής αυτών μονομερώς, καθώς και στα δικαιώματα των εργαζομένων σε περίπτωση παραβίασης των σχετικών νομίμων διαδικασιών.

--Μπορεί ο εργοδότης μου να μετατρέψει μονομερώς τη σύμβασή μου από πλήρους σε μερικής απασχόλησης;

Εφόσον υφίσταται σύμβαση πλήρους απασχόλησης, ο εργοδότης δεν δύναται μονομερώς, ήτοι ασκώντας απλά το διευθυντικό του δικαίωμα να μετατρέψει αυτή σε μερικής απασχόλησης. Η παροχή εργασίας με καθεστώς μερικής απασχόλησης προϋποθέτει συμφωνία των μερών και συγκεκριμένα έγγραφη ατομική σύμβαση, η οποία μάλιστα θα πρέπει και να γνωστοποιηθεί στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας. Δεδομένου δε ότι η συμφωνία για τη μερική απασχόληση περιλαμβάνει και την κατανομή των ωρών εργασίας στις ημέρες εργασίας, η απαγόρευση μονομερούς τροποποίησης του χρόνου εργασίας από τον εργοδότη περιλαμβάνει και την απαγόρευση μεταβολής της κατανομής του χρόνου εργασίας στην περίοδο αναφοράς, ακόμα και αν συνολικά οι ώρες εργασίας παραμένουν οι ίδιες.

-- Ποια τα δικαιώματά μου αν ο εργοδότης μου επιβάλει μονομερώς τη μερική απασχόληση;

Εφόσον ο εργοδότης επέβαλε υποχρεωτικώς τη μετατροπή της πλήρους απασχόλησης σε μερικής, ο εργαζόμενος έχει τρεις επιλογές. Ειδικότερα, δύναται είτε να θεωρήσει τη μετατροπή αυτή ως καταγγελία της συμβάσεώς του και να διεκδικήσει την αποζημίωσή του, είτε να συνεχίσει να παρέχει την εργασία του με τους προηγούμενους όρους διεκδικώντας μισθούς υπερημερίας, εφόσον αυτή δεν γίνεται αποδεκτή από τον εργοδότη του, είτε να θεωρήσει τη μετατροπή ως μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας του και να διεκδικήσει αποζημίωση.

*Η κα Ρωσάνα Παναγιώτου είναι Δικηγόρος, LLM Εργατικού Δικαίου.

Αν υπάρχει κάποιο ζήτημα που σας απασχολεί μπορείτε να μας ρωτήσετε: editors@economistas.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ