Πώς οι καταλήψεις δρόμων επηρεάζουν τη μισθοδοσία

Φωτό: INTIME
  • Μπορεί εργοδότης να απαλλαχθεί από την υποχρέωση καταβολής μισθού λόγω αποκλεισμού οδών από αγρότες;

Βάσει της νομοθεσίας αν ο εργοδότης κατέστη υπερήμερος ως προς την αποδοχή της εργασίας του εργαζομένου, ο τελευταίος έχει δικαίωμα να απαιτήσει την πραγματική απασχόλησή του, καθώς και τον μισθό του για το διάστημα που δεν απασχολήθηκε. Ο εργοδότης δεν υποχρεούται να καταβάλει το μισθό στην περίπτωση που η αποδοχή της εργασίας είναι αδύνατη από λόγους ανωτέρας βίας.

Τέτοια περίπτωση ει δυνατόν να κριθεί η κατάληψη και ο αποκλεισμός εθνικών οδών και αρτηριών από αγρότες και διάφορες άλλες ομάδες εργαζομένων. Αυτού του είδους φαινόμενα μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα σε αρκετές επιχειρήσεις, καθώς θέτουν προσκόμματα στον ανεφοδιασμό αυτών με πρώτες ύλες.

Σε αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις, οι εργοδότες αδυνατούν λόγω ανωτέρας βίας, ήτοι λόγω γεγονότος το οποίο δεν θα μπορούσε να προβλεφθεί και να αποτραπεί ούτε με μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης, να απασχολήσουν το εργατικό τους δυναμικό με αποτέλεσμα να απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής μισθού.

*Η κα Ρωσάνα Παναγιώτου είναι Δικηγόρος, LLM Εργατικού Δικαίου.

Αν υπάρχει κάποιο ζήτημα που σας απασχολεί μπορείτε να μας ρωτήσετε: editors@economistas.gr.

ΣΧΕΤΙΚΑ