ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού

Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού

Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ενισχύει τον εκσυγχρονισμό του Δημοσίου με στόχο όλοι οι φορείς του να μπορούν να ανταποκρίνονται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες επιχειρησιακές απαιτήσεις, να βελτιώνουν την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες, να αυξάνουν την αποτελεσματικότητά τους και να μειώνουν το κόστος.
NEWSROOM /