ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ελλάκτωρ: Η βιώσιμη ανάπτυξη βασικός πυλώνας του αναπτυξιακού μοντέλου του ομίλου

Ελλάκτωρ: Η βιώσιμη ανάπτυξη βασικός πυλώνας του αναπτυξιακού μοντέλου του ομίλου

O όμιλος Ελλάκτων ακολουθώντας βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και αναγνωρισμένα πρότυπα, συνέχισε την επιτυχή ενσωμάτωση των παραγόντων που σχετίζονται με το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση στην επιχειρηματική του δραστηριότητα
NEWSROOM /