ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Διευκολύνεται η χρηματοδότηση του ΟΣΕ από το Ελληνικό Δημόσιο με διοικητική πράξη της Ε.Ε.

Διευκολύνεται η χρηματοδότηση του ΟΣΕ από το Ελληνικό Δημόσιο με διοικητική πράξη της Ε.Ε.

Η ΕΕ απέσυρε την προσφυγή που είχε καταθέσει κατά της Ελλάδας για την χρηματοδότηση του ΟΣΕ, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για την οικονομική του ενισχυση από το Δημόσιο
NEWSROOM /