ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Χρήματα ευρώ

283 εκατ. ευρώ οι ενισχύσεις σε επαγγελματίες και εργαζομένους, στην πανδημία, στη Δυτ. Μακεδονία

«283 εκατ. ευρώ για τη στήριξη εργαζομένων, των παραγωγών των επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονία δόθηκαν υπό την μορφή ενίσχυσης στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας»
NEWSROOM /