Ο εφοπλιστικός όμιλος που δίνει ιδιωτική σύνταξη

Economista
ECONOMISTA
Ο εφοπλιστικός όμιλος που δίνει ιδιωτική σύνταξη

Την πρωτοπορία και στο σκέλος της ιδιωτικής ασφάλισης φαίνεται πως διεκδικεί – τουλάχιστον μεταξύ των ναυτιλιακών εταιρειών, ο όμιλος Τσάκου. Πριν από λίγους μήνες και συγκεκριμένα προς το τέλος του 2018 συστάθηκε το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων Ομίλου Τσάκου & Συνεργατών). Πρόκειται για ένα επικουρικό ασφαλιστικό ταμείο, διαθέσιμο για όλους τους εργαζόμενους του ομίλου, τόσο στην ξηρά, όσο και στη θάλασσα, όπως επίσης και για εργαζόμενους εταιρειών-συνεργατών του ομίλου σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής, εμπνευστής της οποίας αποτελεί ο «πατριάρχης» του ομίλου, Καπετάνιος Παναγιώτης Τσάκος, είναι η εξασφάλιση πρόσθετων εισοδημάτων στους εργαζόμενους του ομίλου, οι οποίοι, μπορούν μέσω εισφορών, είτε να αυξήσουν το ποσό της σύνταξης που θα εισπράξουν όταν αποσυρθούν, είτε να λάβουν κάποιο σημαντικό ποσό ως εφάπαξ. Υπενθυμίζεται ότι, ειδικά για τα ναυτικά επαγγέλματα, η εν λόγω κίνηση αποκτά πρόσθετη σημασία, μετά την κατάρρευση του ΝΑΤ (Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο) και την απορρόφησή του από τον ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εφόσον κάποιος εργαζόμενος αποφασίσει να εγγραφεί στο Ταμείο, καταβάλλει εισφορά που μπορεί να κυμαίνεται από 30 ευρώ μέχρι 5.000 ευρώ το μήνα. Οι εισφορές αυτές απαλλάσσονται από φόρο ασφαλίστρου και αμοιβές διαμεσολαβούντων, εξασφαλίζοντας χαμηλότερη επιβάρυνση για τα μέλη τους έναντι αντίστοιχων εξόδων σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Παράλληλα, εξασφαλίζεται και έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα της εισφοράς του μέλους, ενώ παράλληλα η εφάπαξ παροχή επίσης απαλλάσσεται πλήρως από φορολόγηση. Με την συμπλήρωση 10 ετών, ή με την υποχρεωτική συνταξιοδότηση, τα μέλη δικαιούνται την είσπραξη εφάπαξ αφορολόγητου ποσού, το μέγεθος του οποίου θα εξαρτάται από τις αποδόσεις που εξασφαλίζει το Ταμείο.

Το αρχικό κεφάλαιο του Ταμείου ανέρχεται σε 500.000 ευρώ και μέχρι στιγμής, επενδύσεις γίνονται σε ελληνικά ομόλογα και σε μετοχές μεγάλων Ευρωπαϊκών ομίλων. Μόλις ενισχυθεί κι άλλο η ρευστότητα του Ταμείου, θα εξεταστούν και άλλες μορφές επένδυσης, περισσότερο μακροπρόθεσμου ορίζοντα. Σήμερα, τα μέλη του Ταμείου ανέρχονται σε περίπου 500 εργαζόμενους του ομίλου τσάκου, που έχουν επιλέξει να εγγραφούν, ενώ από το σύνολο των εργαζόμενων στα γραφεία του ομίλου, περίπου τα 2/3 έχουν προχωρήσει στη συμμετοχή τους στο νέο αυτό Ταμείο. Ο όμιλος Τσάκου αναλαμβάνει να καλύψει τα λειτουργικά έξοδα του Ταμείου, ενώ παράλληλα, εγγυάται το κεφάλαιο που θα επενδύσει ο κάθε εργαζόμενος. Δηλαδή, τα μέλη του Ταμείου δεν πρόκειται να απωλέσουν το κεφάλαιο που θα επενδύσουν, έχοντας επιπλέον την προσδοκία μελλοντικών αποδόσεων. Η διαχείριση του Ταμείου πραγματοποιείται από ανεξάρτητη ομάδα διαχειριστών στην οποία μετέχει ο κ. Πέτρος Χριστοδούλου, πρώην επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ και αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας.

Ήδη, η σχετική πρωτοβουλία έχει αρχίσει να προσελκύει το ενδιαφέρον κι άλλων ναυτιλιακών εταιρειών, οι οποίες πιθανόν να εξετάσουν ανάλογες κινήσεις. Εκτός από τα προφανή πλεονεκτήματα για τους εργαζόμενους, μια τέτοια κίνηση έχει όφελος και για τις ίδιες τις εταιρείες, ιδίως σε ό,τι αφορά την διατήρηση πολύτιμων και δυσεύρετων μελών των πληρωμάτων τους (π.χ. μηχανικούς, αξιωματικούς και καπετάνιους), ή ακόμα και άρτια εκπαιδευμένων στελεχών των γραφείων τους. Ένα από τα «παράπονα» των εφοπλιστών τα προηγούμενα χρόνια, ήταν η δυσκολία εύρεσης και κυρίως διατήρησης ειδικευμένων στελεχών στα γραφεία και μελών πληρωμάτων στα πλοία τους, καθώς η έλλειψη τέτοιων εργαζόμενων, τους είχε καταστήσει σε πολύτιμο αγαθό, με αποτέλεσμα να είναι καθημερινό το φαινόμενο των «μεταγραφών» από την μία εταιρεία στην άλλη.

ΣΧΕΤΙΚΑ