Skip to main content

Οι τράπεζες καταγγέλλουν τα δάνεια της Έδραση Χ. Ψαλλίδας

Οι τράπεζες καταγγέλλουν τα δάνεια της Έδραση Χ. Ψαλλίδας

Σε καταγγελία των δανείων και σε πλειστηριασμό των ακινήτων της Έδραση Χ. Ψαλλίδας, προχωρούν οι πιστώτριες τράπεζες.

Ο άλλοτε ισχυρός κατασκευαστικός Όμιλος, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έδινε μάχη για την επιβίωση του, είχε προχωρήσει το 2015 σε συμφωνία εξυγίανσης με τους πιστωτές του.

Το σχέδιο προέβλεπε τη διαγραφή του 22% των οφειλών στις τέσσερις συστημικές τράπεζες, ενώ τρία κοινοπρακτικά δάνεια (37 εκατ., 3 εκατ. και 7 εκατ. ευρώ) θα παρέμεναν ως είχαν.

Προβλεπόταν ακόμη αναχρηματοδότηση μέσω μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου πενταετούς διάρκειας 28,5 εκατ. ευρώ με παραίτηση των δικαιωμάτων υπέρ προνομίου συστημικών τραπεζών, αλλά και η εξόφληση των κοινοπρακτικών δανείων και λοιπών δανείων με δεκαπενταετές πρόγραμμα αποπληρωμής και διετή περίοδος χάριτος.

Σύμφωνα με την τελευταία δημοσιευμένη οικονομική κατάσταση του Ομίλου (το 2017) τα ίδια κεφάλαια παρέμεναν αρνητικά - 90,5 εκατ. ευρώ, κάτι που, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις των ορκωτών ελεγκτών δημιουργεί ουσιώδη αβεβαιότητα για τη συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας, σε συνδυασμό με την ύπαρξη σημαντικού ποσού ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων που δημιουργήθηκαν μετά την υπαγωγή της εταιρείας στο πρόγραμμα εξυγίανσης του άρθρου 106 β.

Η αδυναμία της εταιρείας να προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου ήταν, σύμφωνα με πληροφορίες, ο λόγος που οδήγησε τις τράπεζες στην απόφαση να προχωρήσουν σε καταγγελία των δανείων.

Επί της ακίνητης περιουσία της Έδραση Χ. Ψαλλίδας υπήρχαν προσημειώσεις και βάρη συνολικού ποσού της τάξης των 98,5 εκατ. ευρώ με στόχο την εξασφάλιση δανειακών υποχρεώσεων.

Η εταιρεία διαθέτει διάφορα οικόπεδα και ακίνητα στο Κορωπί, την Γλυφάδα, τα Χανιά και την Κέρκυρα καθώς και επταώροφο συγκρότημα κατοικιών στο Φάληρο, τα οποία και θα βγουν σε πλειστηριασμό στο προσεχές διάστημα. 

Σύμφωνα με την δημοσιευμένη λογιστική κατάσταση, το 2017 ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 4,2 εκατ. ευρώ, οι ζημιές μετά φόρων στα 9,4 εκατ. ευρώ και οι συνολικές υποχρεώσεις στα 191,4 εκατ. ευρώ.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υπογεγραμμένων συμβάσεων της Εδρασης Ψαλλίδας ανέρχεται στα 12 εκατ. ευρώ.

Η Έδραση ιδρύθηκε στις αρχές της δεκαετίας του ΄50, στη Λαμία, από το Χριστόδουλο Ψαλλίδα, που καθιερώθηκε ως «ο ειδικός για τα δύσκολα τεχνικά έργα» σε όλη την Κεντρική Ελλάδα. Η εταιρεία συμμετείχε στην κατασκευή όλων των μεγάλων έργων της χώρας (Μετρό, Αττική Οδός, ΠΑΘΕ, Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου, κ.λπ.).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

AVAX: Σε νέα εποχή ο κατασκευαστικός όμιλος
AVAX: Σε νέα εποχή ο κατασκευαστικός όμιλος
Νέα επωνυμία και αλλαγές στη μετοχική σύνθεση με την αύξηση κεφαλαίου. Οι επόμενες κινήσεις στα έργα και γιατί δεν θα επηρεαστεί από την πτώχευση της μητρικής J&P Overseas.
AVAX: Σε νέα εποχή ο κατασκευαστικός όμιλος
Κηρύχθηκαν προβληματικά τα δάνεια της Creta Farms
Κηρύχθηκαν προβληματικά τα δάνεια της Creta Farms
Η απόφαση των τραπεζών έρχεται μετά τις τελευταίες εξελίξεις στον Όμιλο σχετικά με το ποσό των 11,6 εκατ. ευρώ που υποστηρίζει ότι έχει χρηματοδοτήσει την εταιρεία ο Κωνσταντίνος Δομαζάκης, το οποίο δεν αναγνωρίζεται στις λογιστικές καταστάσεις. 
Κηρύχθηκαν προβληματικά τα δάνεια της Creta Farms
Εκτός Creta Farms ο Κ. Δομαζάκης
Εκτός Creta Farms ο Κ. Δομαζάκης
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες εν μέσω αντεγκλήσεων και αλληλοκατηγοριών, ο Κωνσταντίνος Δομαζάκης παύθηκε από τη θέση του Αντιπροέδρου του Ομίλου αλλά και τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου, παραμένοντας ως απλό μέλος του διοικητικού Συμβουλίου.
Εκτός Creta Farms ο Κ. Δομαζάκης
Έργα σε Βαλκάνια και Μέση Ανατολή διεκδικεί η ΑΚΤΩΡ
Έργα σε Βαλκάνια και Μέση Ανατολή διεκδικεί η ΑΚΤΩΡ
«H AKTΩΡ είναι η μόνη κατασκευαστική εταιρεία η οποία αποδεδειγμένα έχει λάβει μέτρα αυτοκάθαρσης μέσα από την αλλαγή του διοικητικού συμβουλίου που έγινε το καλοκαίρι του 2018», τόνισε ο CEO της ΑΚΤΩΡ, Αλ. Εξάρχου.
Έργα σε Βαλκάνια και Μέση Ανατολή διεκδικεί η ΑΚΤΩΡ
Νέα εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από την Πειραιώς
Νέα εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από την Πειραιώς
Στη νέα εταιρεία διαχείρισης, με την επωνυμία Alternative Financial Solutions Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια Και Πιστώσεις (“AFS”), μεταβιβάστηκε η εσωτερική πλατφόρμα διαχείρισης απαιτήσεων της Τράπεζας
Νέα εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από την Πειραιώς