Κρίνεται η τύχη της διοίκησης Λιακουνάκου στην Euromedica

Δύο έκτακτες συνελεύσεις στις 7 και 8 Ιουνίου έχει προαναγγείλει η Euromedica, όπου αναμένεται πλέον να ξεκαθαρίσει το τοπίο όσον αφορά στη διατήρηση ή μη της διοίκησης Λιακουνάκου μετά και τις εξελίξεις στην μητρική Axon η οποία τέθηκε σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης.

Η πρώτη έκτακτη συνέλευσης αφορά κυρίως στην απόφαση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι τα 60 εκατ. ευρώ αλλά και την έγκριση του υπάρχοντος διοικητικού συμβουλίου. Η δεύτερη, η οποία συγκαλείται σύμφωνα με πληροφορίες μετά από αίτημα του δεύτερου μεγαλύτερου μετόχου, της Farallon έχει ως βασικό θέμα την ανάκληση των μελών του ΔΣ και την εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας. Οι δύο αυτές συνελεύσεις έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς μετά από αρκετά χρόνια φαίνεται πως μάλλον έφτασε ο χρόνος ώστε να «ξεβαλτώσει» η εταιρεία.

Παράλληλα χθες η διοίκηση, δύο εβδομάδες μετά τη λήξη της περιόδου για την ανακοίνωση των οικονομικών καταστάσεων του 2018 και ενώ δεν έχουν δημοσιευτεί στοιχεία ούτε για το 2017 ανακοίνωσε τους λόγους που δεν έχει καταφέρει εδώ και ένα χρόνο να δημοσιεύσει οικονομικές καταστάσεις. Σε μία ανακοίνωση -σχεδόν copy paste εκείνης που είχε εκδώσει και τον Αύγουστο του 2018- απαντώντας σε ερώτηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, επισημαίνει ότι αιτίες για τη μη δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων αποτελούν:

(α) η καθυστέρηση λήψης απαντητικής/επιβεβαιωτικής επιστολής από σημαντικό πιστωτή θυγατρικής εταιρείας που επηρεάζει την ολοκλήρωση κατάρτισης και την εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

(β) Η ελεγκτική εταιρεία τον 07/2018, , επιφυλάχθηκε για την συνέχιση του ελέγχου και την χορήγηση της έκθεσης ελέγχου για τις οικονομικές σας καταστάσεις της χρήσης 2017 έως την εξόφληση των οφειλόμενων αμοιβών. Την εν λόγω επιφύλαξη γνωστοποίησε και εγγράφως προς την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), η οποία είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για να άρει ύστερα από έγκριση της, την επιφύλαξη τους. Η Εταιρεία έχει καταβάλει ήδη σημαντικό μέρος της οφειλόμενης αμοιβής ενώ έχει συμφωνήσει και υπογράψει σχετική ρύθμιση για την καταβολή του υπολοίπου. Οι καταβολές ωστόσο βάσει της εν λόγω συμφωνίας δεν έχουν ολοκληρωθεί με αποτέλεσμα να μην έχει εξοφληθεί πλήρως η αμοιβή ελέγχου και να υφίστανται έως σήμερα οι λόγοι επιφύλαξης για την αποδοχή της εντολής ελέγχου. Την προσεχή περίοδο αναμένονται επιπλέον καταβολές προς εξόφληση του υπολοίπου, αναμένοντας αυτές να οδηγήσουν σε έγκριση της ΕΛΤΕ για άρση της ανωτέρω επιφύλαξης βάσει και των οριζόμενων στις διατάξεις του ανωτέρω νόμου.

Από τα παραπάνω προκύπτει δυσκολία λοιπόν στον να μπορέσει ο όμιλος να δημοσιεύσεις οικονομικές εκθέσεις για τις δυο προηγούμενες χρήσεις, κάτι που θεωρείται βασικό προκειμένου να συντάξει ενημερωτικό δελτίο για την αύξηση κεφαλαίου.

TAGS
ΣΧΕΤΙΚΑ