Επιστροφή στα κέρδη για την Ντρουκφάρμπεν

Με σημαντική άνοδο κύκλου εργασιών πάνω από τα 50 εκατ. ευρώ το 2018 και λειτουργικά κέρδη EBITDA στα 4,4 εκατ. ευρώ από αντίστοιχα οριακή κερδοφορία το 2017, «αποχαιρέτισε» το ΧΑ η εταιρεία Ντρουκφάρμπεν.

Η αποχώρηση αυτή μπορεί να μη στέρησε κάτι ιδιαίτερα σημαντικό από πλευράς χρηματιστηριακής αξίας, καθώς η συνολική κεφαλαιοποίηση της εταιρείας ήταν μόλις 5,4 εκατ. ευρώ, όμως από την άλλη η εταρεία αποτελεί μια δυναμική επιχείρηση με κερδοφορία και σημαντικό εκπρόσωπο του κλάδου των χρωμάτων.

Σύμφωνα με την τελευταία οικονομική κατάσταση που δημοσίευσε ως εισηγμένη η Ντρουκφάρμπεν, το 2018 σημείωσε ενοποιημένο κύκλο εργασιών 52,18 εκατ. ευρώ έναντι 47,19 εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρονιά ήτοι άνοδος 10,76%.

Ο κλάδος των οικοδομικών χρωμάτων σημείωσε αύξηση 4,57% στα 19,52 εκατ. ευρώ αντιπροσωπεύοντας το 37,42% των συνολικών πωλήσεων. Την ίδια στιγμή ο κλάδος της εύκαμπτης συσκευασίας ανήλθε στα 32,66 εκατ. ευρώ με αύξηση 14,83%. Σημειώνεται πως το 30% των ενοποιημένων πωλήσεων προέρχεται από ξένες αγορές και κυρίως τα Βαλκάνια όπου η εταιρεία έχει θυγατρικές σε Βουλγαρία, Ρουμανία και Σερβία.

Την ίδια στιγμή τα καθαρά προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων κέρδη αυξήθηκαν στα 4,37 εκατ. ευρώ έναντι 393,5 χιλ. ευρώ το 2017, ενώ τα προ φόρων αποτελέσματα ήταν οριακά θετικά στα περίπου 2 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 2,84 εκατ. ευρώ το 2017.

H αντιστροφή της πορείας των ζημιών σε κέρδη προήλθε από τον υπερδιπλασιασμό των κερδών από τον κλάδο της εύκαμπτης συσκευασίας που με τη σειρά τους ευνοήθηκαν από χαμηλότερες προβλέψεις απομείωσης αποθεμάτων αλλά φυσικά και τη σημαντική άνοδο των πωλήσεων του κλάδου. Επίσης, ο κλάδος των οικοδομικών χρωμάτων αν και παραμένει ζημιογόνος λόγω του έντονου ανταγωνισμού, περιόρισε τις ζημιές του επίσης σχεδόν στο μισό.

Σύμφωνα με τη διοίκηση η δραστηριότητα στη Νιγηρία φαίνεται να αποτελεί την αιχμή του δόρατος για την ανάπτυξη της Druckfarben. Όπως αναφέρει η διοίκηση, η έξοδος από το ΧΑ θα υποστηρίξει και θα διευκολύνει την υλοποίηση της στρατηγικής του ομίλου, η οποία στοχεύει στην αύξηση των μεριδίων αγοράς στα Βαλκάνια, την ενδυνάμωση της παρουσίας στην αγορά της Νιγηρίας, στην παραγωγή θετικών χρηματικών ροών, στη συγκράτηση των κεφαλαιουχικών δαπανών και στη μείωση του κόστους παραγωγής και λειτουργίας.

Η στρατηγική σχετικά με την εταιρία είναι να χρησιμοποιήσει την Druckfarben Nigeria Limited ως την αφετηρία διείσδυσης σε άλλες χώρες της Αφρικής και καθώς ο ανταγωνισμός δεν έχει ακόμα εντατικοποιηθεί, να αποκτήσει μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς.

ΣΧΕΤΙΚΑ