Η Pepsico πούλησε με κέρδος το εργοστάσιο στα Οινόφυτα

Στην πώληση του εργοστασίου αναψυκτικών της στα Οινόφυτα, στο οποίο έβαλε λουκέτο το 2016, προχώρησε η Pepsico HBH, ολοκληρώνοντας την αναδίπλωση από τις παραγωγικές δραστηριότητες στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρει η εταιρεία στις λογιστικές της καταστάσεις, από την πώληση του εργοστασίου προέκυψε κέρδος 5,8 εκατ. ευρώ.

Η μονάδα της Pepsico-ΗΒΗ στα Οινόφυτα εδρεύει σε έκταση 80 και πλέον στρεμμάτων, με 16 στρέμματα στεγασμένες εγκαταστάσεις, ενώ υπάρχουν τέσσερις γραμμές παραγωγής, αυτές της γυάλινης επιστρεφόμενης φιάλης, του κουτιού, της μη επιστρεφόμενης γυάλινης φιάλης και των φιαλών ΡΕΤ.

Εκτός από το εργοστάσιο στα Οινόφυτα, η εταιρεία είχε προχωρήσει στο κλείσιμο της ιστορικής μονάδας εμφιάλωσης νερού στο Λουτράκι τον Ιανουάριο του 2013, ενώ πλέον τα προϊόντα της (Pepsi Cola, Seven Up, Lipton Ice Tea και HBH) εισάγονται από μονάδες παραγωγής γειτονικών χωρών.

Το 2017 η Pepsico HBH πούλησε και τις εγκαταστάσεις της στο Κορωπί. Αγοραστής ήταν η εταιρεία Pet City του κ. Μ. Μαντζουρανάκη. Η τελευταία ήδη λειτουργεί σε αυτές τα κεντρικά της γραφεία, ενώ έχει μεταφέρει τις γενικές της αποθήκες. Σημειώνεται ότι οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις εκτείνονται σε 17 στρέμματα ενώ οι κτιριακές υποδομές καταλαμβάνουν 12.000 τ.μ.

Το 2017 η Pepsico HBH κατέγραψε πωλήσεις ύψους 43,5 εκατ. ευρώ ενώ το 2016 ήταν 50,6 εκατ. ευρώ. Η μείωση των πωλήσεων κατά 7,1 εκατ. ευρώ αλλά και η μείωση των εξόδων διοίκησης κατά 4,8 εκατ. ευρώ και η αύξηση των κερδών από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων κατά 5,5 εκατ. ευρώ οδήγησε στην μείωση του αποτελέσματος προ τόκων και φόρων κατά 2,6 εκατ. ευρώ. Έτσι το αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων για το 2017 ήταν ζημία 10,3 εκατ. ευρώ και το 2016 ήταν ζημία 13 εκατ. Ευρώ.

Να σημειωθεί ότι πριν από μία δεκαετία, ήτοι το 2009, οι πωλήσεις της ήταν σχεδόν τριπλάσιες από το 2017, καθώς ανέρχονταν στα 125,5 εκατ. ευρώ.

Η συσσώρευση ζημιών όλων τα προηγούμενα χρόνια ήταν ο λόγος που οδήγησε την παραγωγική δραστηριότητα της Pepsico HBH εκτός Ελλάδας, καθώς και στη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 70 εκατ. ευρώ, διαγράφοντας αντίστοιχες ζημιές.

TAGS
ΣΧΕΤΙΚΑ