Εκτός κεφαλαιαγορών οι ελληνικές ναυτιλιακές

Economista
ECONOMISTA
Εκτός κεφαλαιαγορών οι ελληνικές ναυτιλιακές
Φωτο: Shutterstock

Μόλις 428,8 εκατ. δολάρια έχουν αντλήσει μέσω του χρηματιστηρίου των ΗΠΑ οι εισηγμένες ναυτιλιακές εταιρείες κατά την διάρκεια του φετινού πρώτου πενταμήνου. Μάλιστα, σχεδόν το σύνολο του ποσού αυτού συγκεντρώθηκε κατά την διάρκεια του Μαΐου, δείγμα της απραξίας που χαρακτήρισε τον κλάδο τους προηγούμενους μήνες.

Όπως τονίζουν αναλυτές που παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, μόλις πέντε εταιρείες προχώρησαν σε κάποια κίνηση άντλησης ρευστότητας μέσω της κεφαλαιαγοράς, είτε του Nasdaq είτε του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης. Με εξαίρεση δε ένα ποσό 14,3 εκατ. δολαρίων, όλα τα υπόλοιπα κεφάλαια προέκυψαν μέσω της πώλησης χρεογράφων/ομολογιών και όχι μέσω της έκδοσης νέων κοινών μετοχών, όπως συνηθιζόταν τα προηγούμενα χρόνια.

Βασικός λόγος της εξέλιξης αυτής είναι το γεγονός ότι οι μετοχές των ναυτιλιακών εταιρειών διαπραγματεύονται με μεγάλη έκπτωση (discount), συγκριτικά με την καθαρή αξία των περιουσιακών τους στοιχείων (δηλαδή των πλοίων τους, αφαιρώντας τυχόν βάρη/δάνεια επ’αυτών), με αποτέλεσμα να κρίνεται μη συμφέρουσα μια τέτοια κίνηση. Έτσι, οι διοικήσεις των εταιρειών προτιμούν άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως για παράδειγμα η πώληση χρεογράφων, ή προνομιούχες μετοχές, ή άλλες πηγές, όπως για παράδειγμα συναλλαγές πώλησης κι επαναμίσθωσης πλοίων τους, μέσω Κινεζικών εταιρειών leasing.

Από ελληνικής πλευράς, ξεχωρίζει η κίνηση της GasLog Ltd., συμφερόντων του κ. Πίτερ Λιβανού, άντλησε 75 εκατ. δολάρια, μέσω της έκδοσης ομολογιών (senior notes) στις 16 Μαΐου. Η Teekay Corporation συγκέντρωσε 250 εκατ. δολάρια, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης ομολόγων, ενώ η Ship Finance International συγκέντρωσε 80,5 εκατ. ευρώ. Στον αντίποδα, η ελληνικών συμφερόντων Seanergy έξέδωσε 4,2 εκατ. μετοχές, με αξία 3,4 δολάρια έκαστη, αντλώντας 14,3 εκατ. δολάρια. Ωστόσο, η μετοχή της εταιρείας υποχώρησε κατά 49% την ημέρας της έκδοσης και υποχωρεί έκτοτε, φτάνοντας να διαπραγματεύεται στις 4 Ιουνίου προς 1 δολάριο. Αντίστοιχα, η Globus Maritime του ομίλου Φειδάκη ολοκλήρωσε μια ιδιωτική έκδοση μετατρέψιμων χρεογράφων ύψους 5 εκατ. δολαρίων.

Ενδεικτικό της σημαντικής μείωσης της ρευστότητας των εταιρειών είναι μια σύγκριση του αντίστοιχου διαστήματος με προηγούμενες χρονιές. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά το περσινό πεντάμηνο, είχαν αντληθεί 1,9 δις δολάρια. Αντίστοιχα, το 2017, το σχετικό μέγεθος είχε ξεπεράσει τα 4 δις δολάρια (όπως και κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2014), δηλαδή ήταν 10 φορές υψηλότερο σε σχέση με το φετινό. Ακόμα και το 2016, όταν είχαν συγκεντρωθεί μόλις 660 εκατ. ευρώ, το σχετικό νούμερο ήταν μεγαλύτερο από την φετινή επίδοση. Μια ακόμα βασική διαφορά είναι ότι τα προηγούμενα χρόνια κυριαρχούσε η έκδοση μετοχών, κάτι που δεν ισχύει φέτος.

Σε κάθε περίπτωση, το τι συμβαίνει με την ρευστότητα των ναυτιλιακών εταιρειών είναι ιδιαίτερα χρήσιμος δείκτης, καθώς μια πιθανή έλλειψη κεφαλαίων, συνεπάγεται μείωση της μεταφορικής ικανότητας στο άμεσο μέλλον, που με την σειρά της μπορεί να οδηγήσει σε άνοδο της ναυλαγοράς.

ΣΧΕΤΙΚΑ