ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Έκθεση για την εταιρική διακυβέρνηση και προτάσεις για βελτίωση του νομικού πλαισίου

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Έκθεση για την εταιρική διακυβέρνηση και προτάσεις για βελτίωση του νομικού πλαισίου

Οι εισηγμένες εταιρείες έχουν εναρμονιστεί με τις διατάξεις του νόμου και έχει ενισχυθεί η κουλτούρα της εταιρικής διακυβέρνησης που αυτές επιβάλλουν.
NEWSROOM /