ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Χαρδαλιας

Περιφέρεια Αττικής: Χρηματοδότηση 4,25 εκ. ευρώ για την ενίσχυση της ψυχικής υγείας και την αντιμετώπιση εξαρτησιογόνων ουσιών

Η χρηματοδότηση των δράσεων που θα υλοποιηθούν, προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο (ΕΚΤ +) μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2021 - 2027.
NEWSROOM /
Φωτοβολταϊκό

Eurobank: Χρηματοδότηση ύψους 315 εκατ. σε φωτοβολταϊκό έργο της Lightsource bp

Η Eurobank και το ελληνικό Δημόσιο έχουν προχωρήσει σε υπογραφή σύμβασης χρηματοδότησης της Ενιπέας Μονοπρόσωπη, θυγατρική της εταιρείας Lightsource bp, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Η Eurobank διοργανώνει αποκλειστικά και είναι η μοναδική χρηματοδότρια τράπεζα της εταιρείας για την ολοκλήρωση της κατασκευής ενός από τους μεγαλύτερους φωτοβολταϊκούς (Φ/Β) σταθμούς στην Ευρώπη, ονομαστικής ισχύος 560 MWp και συνολικού προϋπολογισμού 395,15 εκατ. ευρώ.
NEWSROOM /