ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Διπλή πιστοποίηση στην Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) από την TÜV AUSTRIA Hellas

Διπλή πιστοποίηση στην Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) από την TÜV AUSTRIA Hellas

Η TÜV AUSTRIA Hellas, Οργανισμός Πιστοποίησης και Επιθεωρήσεων στην Ελλάδα, πιστοποίησε την εταιρεία Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) M.Α.Ε. με τα διεθνή πρότυπα ISO 27001, για τη διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών και ISO 22301, για τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας.
NEWSROOM /
Με τριπλό ISO πιστοποιήθηκε η Κοινωνία της Πληροφορίας

Με τριπλό ISO πιστοποιήθηκε η Κοινωνία της Πληροφορίας

Με το πρώτο παγκόσμιο διεθνές πρότυπο για την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια, για την διαχείριση της ασφάλειας πληροφοριών, και για την διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας πιστοποιήθηκε η Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη.
NEWSROOM /