ΜΟΝΑΧΟ

Γερμανία: Καινοτόμα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος

Γερμανία: Καινοτόμα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος

Προκειμένου να αναδειχτεί η Βαυαρία σε ένα κρατίδιο-πρότυπο για την προστασία του κλίματος, μηδενίζοντας τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα ως το 2040, η κυβέρνηση του Μονάχου σκοπεύει να αποφασίσει σε ειδική συνεδρίαση στο Μόναχο μια σειρά από μέτρα.
NEWSROOM /