ΜΟΥΣΕΙΑ

Το αρχαιολογικό μουσείο επί της Πατησίων

Ελεύθερη είσοδος αύριο σε μουσεία - υπαίθριους αρχαιολογικούς χώρους

Ενενήντα και πλέον φορείς από όλη την Ελλάδα διοργανώνουν πλήθος εκδηλώσεων, τόσο στις ιστοσελίδες τους και όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του οργανισμού.
NEWSROOM /