fbpxΖητούνται 120 εκατ. ευρώ για τον Πύργο του Πειραιά | Economistas.gr
Skip to main content

Ζητούνται 120 εκατ. ευρώ για τον Πύργο του Πειραιά

Ζητούνται 120 εκατ. ευρώ για τον Πύργο του Πειραιά
Φωτο: Shutterstock

Σε ένα μήνα, στις 12 Ιουνίου, κατατίθενται οι προσφορές από ενδιαφερόμενους επενδυτές στον διαγωνισμό που προκήρυξε ο Δήμος Πειραιά με σκοπό την παραχώρηση για 99 χρόνια του Πύργου Πειραιά.

Ο Δήμος Πειραιά επιχειρεί άλλη μια φορά να προχωρήσει στην αξιοποίηση ενός κτιρίου - σύμβολο της πόλης, που έχει 22 ορόφους και ύψος 84 μέτρων, είναι το δεύτερο ψηλότερο κτίριο στην Ελλάδα, μετά τον Πύργο των Αθηνών, αλλά παραμένει αναξιοποίητο για δεκαετίες.

Οι δημοτικές αρχές της πόλης προσπαθούν να αξιοποιήσουν την καλή συγκυρία για το real estate στην πόλη του Πειραιά, που υποδέχεται μεγάλες επενδύσεις από την Cosco και την εφοπλιστική κοινότητα, αφήνοντας στους ενδιαφερόμενους επενδυτές τη δυνατότητα να προτείνουν οι ίδιοι τους τρόπους αξιοποίησης του... στοιχειωμένου πύργου.

Οι προτεινόμενες λειτουργίες που έχουν εξετασθεί  από πλευράς Δήμου είναι αυτές του ξενοδοχείου και των γραφείων στους ορόφους και των εμπορικών καταστημάτων. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν με τις προσφορές τους να προτείνουν και άλλες χρήσεις μέσα στο υφιστάμενο κτιριακό κέλυφος με βασικό γνώμονα την ολοκληρωμένη και ελκυστικότερη λειτουργία του ακινήτου. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχθεί ή να απορρίψει όλες ή μέρος αυτών.

Σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, το ετήσιο αντάλλαγμα δεν θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να είναι μικρότερο από 900.000 ευρώ πλέον του τυχόν αναλογούντος ΦΠΑ κατ' έτος. Το αντάλλαγμα θα παραμείνει σταθερό κατά την πρώτη τριετία από την υπογραφή της σύμβασης, μετά δε από αυτό το χρονικό διάστημα, θα αναπροσαρμόζεται κατά την δηλωθείσα από τον υποψήφιο αναπροσαρμογή, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 2% ετησίως.

Ελάχιστη επένδυση 120 εκατ.

Το ύψος της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης για τα 99 χρόνια της παραχώρησης ανέρχεται κατ΄ ελάχιστον στο ποσό των 89,1 εκατ. ευρώ χωρίς τον ΦΠΑ, και θα χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά από τα έσοδα της  παραχώρησης.

Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν πίνακα δεσμευτικού προϋπολογισμού κόστους των  επενδύσεων,  για την αποπεράτωση, ανακαίνιση, αξιοποίηση και εκμετάλλευση του Πύργου, ο οποίος δεν δύναται να υπολείπεται του ποσού των 30 εκατ. ευρώ.

Η ανάλυση του προϋπολογισμού θα επιμερίζεται στις προβλεπόμενες επενδύσεις που θα πραγματοποιηθούν. Ο δεσμευτικός προϋπολογισμός της επένδυσης πρέπει να περιλαμβάνει το κόστος των μελετών και αδειών, το κατασκευαστικό κόστος (επιμερισμένο για κάθε κατασκευή), κόστος εξοπλισμού, κεφάλαιο κίνησης που εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί κατά την κατασκευαστική περίοδο, χρηματοοικονομικό κόστος και λοιπά έξοδα κατασκευαστικής περιόδου.

Η περίοδος των εργασιών, για την υλοποίηση της επένδυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 3 χρόνια από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης παραχώρησης. Κάθε υποψήφιος πρέπει να καταδείξει ότι κατά τις τελευταίες 3 χρήσεις των φορολογικών ετών 2016, 2017 και 2018 διαθέτει επαρκή ίδια κεφάλαια για την κάλυψη του 50% του δεσμευτικού προϋπολογισμού της επένδυσης. Οι υποψήφιοι οφείλουν μαζί με την προσφορά τους, να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, η οποία ανέρχεται στο ποσό του 1 εκατ. ευρώ.

Ο ανάδοχος θα συστήσει Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού (Α.Ε.Ε.Σ.), αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της σύμβασης παραχώρησης.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης παραχώρησης, την οποία υποχρεούται να προσκομίσει η Α.Ε.Ε.Σ. κατά την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης, ανέρχεται κατ΄ ελάχιστον στο ποσό των 2,7 εκατ. ευρώ.  

Επίσης, πριν από την έναρξη των έργων αξιοποίησης, θα προσκομισθεί συμπληρωματική επιστολή καλής εκτέλεσης των προτεινόμενων εργασιών κατασκευής της εγκεκριμένης επένδυσης αξιοποίησης ύψους 2,5 εκατ. ευρώ  η οποία θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά το πέρας των έργων αξιοποίησης του ακινήτου και της πιστοποίησής τους από την αναθέτουσα αρχή.

Η ιστορία του Πύργου

Ο Πύργος του Πειραιά βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του επιβατικού λιμανιού. Είναι ένα ημιτελές κτήριο 25 επιπέδων και ύψους 80,40 μέτρων.  Το κτήριο είναι κατασκευασμένο σε οικόπεδο επιφάνειας 3.771,20 τ.μ. με δομημένη επιφάνεια 32.130 τ.μ. και καλύπτει ένα  οικοδομικό τετράγωνο.

Το σχέδιο για την κατασκευή του κτιρίου εκπονήθηκε από τον Δήμο του Πειραιά στα τέλη της δεκαετίας του 1960, με στόχο την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του και την προώθηση της εικόνας της πόλης ως ναυτιλιακού και εμπορικού κέντρου.

Η αρχιτεκτονική μελέτη ανατέθηκε στους αρχιτέκτονες Ι. Βικέλα, Γ. Μολφέση και Α. Λοΐζο και η στατική μελέτη στον καθηγητή Αρίσταρχο Οικονόμου. Η ανέγερση του ακινήτου ξεκίνησε το 1972 με την κατασκευή του φέροντος οργανισμού, η οποία διήρκεσε περίπου 2 χρόνια.

Η κατασκευή συνεχίστηκε στη δεκαετία του 1980 με την επένδυση των όψεων του ημιτελούς ακόμη κτηρίου με υαλοπετάσματα. Έκτοτε έχουν ολοκληρωθεί μόνο το ισόγειο, ο 1ος και ο 2ος όροφος του κτηρίου. Η πρόβλεψη της αρχικής αρχιτεκτονικής μελέτης, η οποία δεν εφαρμόστηκε ποτέ, ήταν να καλυφθούν εξωτερικά οι υπόλοιποι όροφοι από υαλοπετάσματα.

Σημειώνεται ότι μέχρι το 1968 το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος οικοδόμησης ήταν τα 35 μέτρα, ωστόσο η χούντα, το 1968, με νέο νόμο άνοιξε το δρόμο για αδειοδότηση κατασκευής υψηλών κτιρίων μέχρι 28 κατοικήσιμων ορόφων. Πλέον, από το 1985 το σχετικό όριο για το ύψος των κτιρίων έχει καθοριστεί στα 27 μέτρα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Πειραιάς «σημείο κλειδί» για την κινεζική επέκταση στην ΕΕ
Ο Πειραιάς «σημείο κλειδί» για την κινεζική επέκταση στην ΕΕ
Με την κίνηση αγαθών να έχει δεκαπλασιαστεί από το 2008, το λιμάνι του Πειραιά φέτος αναμένεται να αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην διείσδυση της Κίνας στην Ευρώπη.
Ο Πειραιάς «σημείο κλειδί» για την κινεζική επέκταση στην ΕΕ
Σχέδιο «Β» της Cosco για παράκαμψη του Πειραιά
Σχέδιο «Β» της Cosco για παράκαμψη του Πειραιά
Το λιμάνι της Τεργέστης είναι έτοιμο να παίξει το ρόλο της εναλλακτική πύλης εισόδου των κινεζικών προϊόντων στην Ευρώπη, αν συνεχιστεί το μπλοκάρισμα επενδύσεων στην Ελλάδα.
Σχέδιο «Β» της Cosco για παράκαμψη του Πειραιά
Υπολογιστές στα σχολεία του Πειραιά από τη Eurobank
Υπολογιστές στα σχολεία του Πειραιά από τη Eurobank
Ηλεκτρονικούς υπολογιστές για σχολεία του Πειραιά παρέλαβε η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, μετά από προσφορά της τράπεζας Eurobank, για την κάλυψη αναγκών των σχολικών μονάδων του Δήμου.
Υπολογιστές στα σχολεία του Πειραιά από τη Eurobank
Ετοιμόρροπο κτίριο απειλεί τη λειτουργία του τραμ στον Πειραιά
Ετοιμόρροπο κτίριο απειλεί τη λειτουργία του τραμ στον Πειραιά
Ένα διατηρητέο και επικίνδυνα ετοιμόρροπο κτίριο στη συμβολή των οδών Ομηρίδου Σκυλίτση και Δεληγιώργη, απειλεί να τινάξει στον αέρα τη λειτουργία της επέκτασης του ΤΡΑΜ προς τον Πειραιά.
Ετοιμόρροπο κτίριο απειλεί τη λειτουργία του τραμ στον Πειραιά