Στην τελική ευθεία ο διαγωνισμός για τον ψηφιακό χάρτη

Φωτογραφία: Shutterstock

Στις 26 Νοεμβρίου εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή οικονομικών προσφορών στον διαγωνισμό που έχει αναλάβει να φέρει εις πέρας το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) για τη δημιουργία του ενιαίου ψηφιακού χάρτη.

Το έργο των 45,5 εκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον, με αξιόπιστες πηγές να αναφέρουν ότι είναι πολύ πιθανό να υποβάλουν προσφορές όμιλοι όπως ο ΟΤΕ και η Singular Logic. Οι οικονομικές προσφορές θα αποσφραγιστούν στις 2 Δεκεμβρίου.

Ο ενιαίος ψηφιακός χάρτης, ο οποίος θα είναι έτοιμος σε περίπου τρία χρόνια από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο, θα αποτελέσει σημαντική μεταρρύθμιση στη μάχη κατά της γραφειοκρατίας και στην προσέλκυση επενδύσεων.

Στο νέο ηλεκτρονικό σύστημα θα συγκεντρωθούν όλα τα δεδομένα που τώρα είναι διάσπαρτα σε αρκετές δημόσιες υπηρεσίες (ΤΕΕ, υπουργείο Οικονομικών, κτηματολόγιο, αρχαιολογικές υπηρεσίες) και αφορούν στην ακίνητη περιουσία στο σύνολο της χώρας.

Μεταξύ αυτών είναι οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης, χρήσεις γης, σχέδια πόλεως, ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές, ζώνες αιγιαλού και παραλίας, υδατορέματα, καθώς και οι όχθες πλεύσιμων ποταμών και μεγάλων λιμνών.

Ο ενιαίος ψηφιακός χάρτης θα περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες οι οποίες αφορούν σε δάση και δασικές εκτάσεις, αρχαιολογικούς και ιστορικούς τόπους και σε περιοχές του δικτύου Natura 2000. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία κτηματογράφησης της χώρας, θα προστεθούν στο χάρτη και τα όρια όλων των οικοπέδων.

Όταν ξεκινήσει η λειτουργία του, πολίτες και επενδυτές θα μπορούν να λαμβάνουν το σύνολο των πληροφοριών για τα ακίνητα που τους ενδιαφέρουν με ταχύτητα και δίχως κόστος, καθώς η πρόσβαση στο χάρτη θα γίνεται δωρεάν μέσω διαδικτύου.

Τα δεδομένα που θα εξάγονται από το ηλεκτρονικό σύστημα θα αποτελούν διοικητικές πράξεις οι οποίες θα είναι δεσμευτικές για τις υπηρεσίες του Δημοσίου.

Όταν ολοκληρωθεί η δημιουργία του ενιαίου ψηφιακού χάρτη, το Δημόσιο θα αποκτήσει ένα σημαντικό εργαλείο για τον έλεγχο της αυθαίρετης δόμησης αλλά και για την έγκαιρη προετοιμασία αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.

Με την υλοποίηση του έργου αναμένεται να δημιουργηθούν σε επίπεδο πενταετίας τουλάχιστον 150 άμεσες νέες θέσεις εργασίας και αρκετές εκατοντάδες έμμεσες.

Η διάρκεια της σύμβασης που θα υπογράψει ο ανάδοχος με το ΤΕΕ ορίζεται σε 24 μήνες, με την αναθέτουσα αρχή να διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης να παρατείνει τη διάρκειά της κατά 12 μήνες. Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός για το ενδεχόμενο αυτό ανέρχεται σε 13,6 εκατομμύρια ευρώ.

ΣΧΕΤΙΚΑ