Αλλαγές στην υλοποίηση έργων ΣΔΙΤ σε 5 τομείς

Shutterstock

Αλλαγές στη διαδικασία δημοπράτησης έργων που θα γίνουν τα επόμενα έτη με σύμπραξη δημόσιου ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) δρομολογεί το υπουργείο Ανάπτυξης.

Στις 20 Ιανουαρίου εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή προσφορών στο διαγωνισμό που αφορά στην απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών για την ωρίμανση και υλοποίηση έργων ΣΔΙΤ σε πέντε κρίσιμους τομείς.

Πρόκειται για επενδύσεις σε υποδομές εκπαίδευσης, υγείας, ενεργειακής εξοικονόμησης, στη διαχείριση απορριμμάτων και σε οδικές υποδομές.

Μόνο στους τομείς της ενεργειακής εξοικονόμησης και της διαχείρισης απορριμμάτων θα πρέπει να πραγματοποιηθούν έργα ύψους αρκετών δισεκατομμυρίων ευρώ την επόμενη δεκαετία, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι για το 2030 που προβλέπονται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ).

Το ζητούμενο είναι η απρόσκοπτη υλοποίησή τους, δεδομένου ότι η χρηματοδότηση των επενδύσεων αυτών είναι σε μεγάλο βαθμό εξασφαλισμένη, μέσω των δεκάδων δισεκατομμυρίων τα οποία προορίζονται για την Ελλάδα από το Ταμείο Ανάκαμψης και το επόμενο ΕΣΠΑ.

Το αντικείμενο του διαγωνισμού που είναι σε εξέλιξη, είναι η εκπόνηση πρότυπων τευχών δημοπράτησης και τυποποιημένων διαδικασιών για λογαριασμό της ΓΓ Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ (ΓΓΙΕΣΔΙΤ) του υπουργείου Ανάπτυξης. Η Κοινωνία της Πληροφορίας έχει αναλάβει να φέρει εις πέρας τη διαγωνιστική διαδικασία, με προϋπολογισμό ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Ο ανάδοχος θα αναλάβει την τεχνική, οικονομική και νομική υποστήριξη της ΓΓΙΕΣΔΙΤ με σκοπό την προετοιμασία και επιλογή των κατάλληλων ιδιωτικών φορέων σύμπραξης, για έργα τα οποία έχουν εγκριθεί ή πρόκειται να εγκριθούν από τη Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ.

Μεταξύ άλλων, θα πρέπει να αναπτύξει πρότυπο κοστολογικό και χρηματοοικονομικό μοντέλο για τις πέντε κατηγορίες έργων, να καταγράψει και να ομαδοποιήσει νομικά ζητήματα που ενδέχεται να προκύψουν, να συντάξει τυποποιημένους οδηγούς προετοιμασίας προτάσεων, αλλά και τυποποιημένους οδηγούς αξιολόγησης από την ΓΓΙΕΣΔΙΤ των προτάσεων που θα υποβάλλουν οι φορείς του Δημοσίου για νέα έργα.

Ο ανάδοχος θα πρέπει επίσης να ετοιμάσει την τυποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών για κάθε έναν από τους πέντε τομείς έργων που θα υλοποιηθούν με ΣΔΙΤ και να συντάξει μία τυποποιημένη διαδικασία για την παρακολούθηση συμβάσεων. Μέσω αυτής, η Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ και οι δημόσιοι φορείς θα μπορούν να ελέγχουν την πορεία υλοποίησης της επένδυσης και την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του ιδιωτικού φορέα που συμπράττει με το Δημόσιο.

Όπως εκτιμούν πηγές με γνώση του διαγωνισμού, το έργο αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών εταιρειών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών είναι προγραμματισμένη για τις 26 Ιανουαρίου, ενώ η χρονική διάρκεια της σύμβασης ανέρχεται σε 20 μήνες.

Παράλληλα με τις αλλαγές στη διαδικασία υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ, το υπουργείο Ανάπτυξης έχει δρομολογήσει και την ανάπτυξη νέου πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση και παρακολούθηση επενδύσεων που θα γίνουν με σύμπραξη ιδιωτών και του Δημοσίου.

Οι προδιαγραφές της διαγωνιστικής διαδικασίας για το νέο πληροφοριακό σύστημα τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση στις 29 Δεκεμβρίου η οποία θα ολοκληρωθεί στις 15 Ιανουαρίου.

Η διενέργεια του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το σχεδιασμό και την εγκατάσταση του συστήματος θα πραγματοποιηθεί από την Κοινωνία της Πληροφορίας, ενώ ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 167.000 ευρώ.

ΣΧΕΤΙΚΑ