ΤΧΣ: Παρουσιάσεις του σχεδίου στο Λονδίνο

Economista
ECONOMISTA
ΤΧΣ: Παρουσιάσεις του σχεδίου στο Λονδίνο
Φωτο: Shutterstock

Στο Λονδίνο βρέθηκε χθες επιτελείο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) όπου είχε συναντήσεις με διαχειριστές θεσμικών χαρτοφυλακίων. Στο επίκεντρο των συναντήσεων ήταν το σχέδιο του ΤΧΣ για την μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων ενώ συζητήθηκαν επίσης οι γενικότερες εξελίξεις στην Ελλάδα και τον τραπεζικό τομέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες το κλίμα στις συναντήσεις και η ανταπόκριση των ξένων διαχειριστών στο σχέδιο του Ταμείου ήταν ιδιαίτερα θετικά και όπως εκτιμούν τραπεζικές πηγές η αντίδραση που εκδηλώθηκε χθες στο Χρηματιστήριο, με επίκεντρο τις τραπεζικές μετοχές, ήταν σε κάποιο βαθμό αντανάκλαση της θετικής υποδοχής του σχεδίου.

Το σχέδιο του ΤΧΣ βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και θεωρείται τεχνικά ώριμο και εφικτό για σχετικά γρήγορη εφαρμογή του. Σημειώνεται ότι το ΤΧΣ εισηγήθηκε τον Νοέμβριο του 2018 στο ΥΠΟΙΚ και παρουσίασε στις τράπεζες ένα ολοκληρωμένο και πλήρως κοστολογημένο πρόγραμμα κρατικής εγγύησης στοιχείων ενεργητικού με τιτλοποίηση (Hellenic Asset Protection Scheme) σχεδιασμένο και προσαρμοσμένο στις ειδικές συνθήκες της εγχώριας χρηματοπιστωτικής αγοράς.

Σύμφωνα με το σχέδιο του ΤΧΣ, η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι εθελοντική και δίνει τη δυνατότητα στα πιστωτικά ιδρύματα να μεταφέρουν χαρτοφυλάκια μη-εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) σε κατάλληλα οχήματα ειδικού σκοπού (το τίμημα είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί με όρους ελεύθερης αγοράς) τα οποία θα χρηματοδοτήσουν την αγορά των ΜΕΔ μέσω της έκδοσης τριών τάξεων ομολογιών (διαφορετικής διαβάθμισης αναφορικά στην προτεραιότητα αποπληρωμής), ενώ η εισπρακτική διαχείριση των χαρτοφυλακίων θα ανατεθεί σε ανεξάρτητες, εξειδικευμένες εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων.

Για να επιτευχθεί η αποαναγνώριση του μεταφερόμενου ενεργητικού, δηλαδή να τεθεί εκτός τραπεζικού ισολογισμού, απαιτείται η πώληση ικανού αριθμού ομολογιών σε τρίτους επενδυτές (με αποτιμήσεις αγοράς) ενώ το Δημόσιο θα εγγυηθεί, λαμβάνοντας προφανώς το αντίστοιχο τίμημα (ασφάλιστρο κινδύνου υπό τη μορφή κουπονιού), τις ομολογίες ανώτερης διαβάθμισης (senior notes) αφού προηγουμένως αυτές έχουν λάβει την απαιτούμενη βαθμίδα πιστοληπτικής αξιολόγησης από ανεξάρτητο αναγνωρισμένο διεθνή οίκο αξιολόγησης ή υπό προϋποθέσεις από δύο.

Στελέχη τραπεζών επισημαίνουν στο economistas.gr ότι το σχέδιο του ΤΧΣ σε συνδυασμό με το σχέδιο της ΤτΕ μπορεί να αποτελέσουν σημείο καμπής για τις τράπεζες και την οικονομία οδηγώντας στην δραστική μείωση των μη εξυπηρετούμενων πιστωτικών ανοιγμάτων.

ΣΧΕΤΙΚΑ