ΠΕΚΙΝΟ

Κίνα επενδύσεις

Κίνα: Σε σταθερή πορεία επίτευξης στόχων η οικονομία

Παρά την καχεκτική ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας, η Κίνα αντιμετώπισε τις πολλαπλές οικονομικές προκλήσεις με ένα αποτελεσματικό μίγμα οικονομικής πολιτικής, θέτοντας την οικονομία της, σε μία σταθερή βάση για την επίτευξη των ετήσιων οικονομικών στόχων, όπως αυτοί έχουν προσδιοριστεί από το Πεκίνο.
NEWSROOM /
Κίνα: Αυξάνει τις χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο συλλογικών δράσεων ανάπτυξης της οικονομίας

Κίνα: Αυξάνει τις χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο συλλογικών δράσεων ανάπτυξης της οικονομίας

Το υπουργείο Οικονομικών της Κίνας ανακοίνωσε πολιτικές για την αύξηση των χρηματοδοτήσεων στο πλαίσιο συλλογικών δράσεων ανάπτυξης της οικονομίας μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.
NEWSROOM /
Κίνα

Κίνα: Στοχεύει στην ενίσχυση της αλυσίδας εφοδιασμού των ηλεκτρονικών συσκευών τελευταίας τεχνολογίας

Το Πεκίνο έχει ως στόχο να ενισχύσει την αλυσίδα εφοδιασμού των ηλεκτρονικών συσκευών τελευταίας τεχνολογίας σε μία προσπάθεια να αυξήσει την κατανάλωση τους, αλλά και να βοηθήσει την οικονομία, σύμφωνα με ένα σχέδιο που κατάρτισαν από κοινού, το υπουργείο Βιομηχανίας και Τεχνολογίας της Πληροφορικής, αλλά και το υπουργείο Οικονομικών της Κίνας.
NEWSROOM /