ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ydreysi.jpg

Περιφέρεια Αττικής: Μόνιμη λύση στο πρόβλημα υδροδότησης της Κινέτας

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 6,4 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και έχει ενταχθεί στη Προγραμματική Περίοδο ΕΣΠΑ 2021-2027.
NEWSROOM /
Χαρδαλιας

Περιφέρεια Αττικής: Χρηματοδότηση 4,25 εκ. ευρώ για την ενίσχυση της ψυχικής υγείας και την αντιμετώπιση εξαρτησιογόνων ουσιών

Η χρηματοδότηση των δράσεων που θα υλοποιηθούν, προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο (ΕΚΤ +) μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2021 - 2027.
NEWSROOM /