ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Όμιλος Σαράντη: Διπλασιασμός κερδοφορίας μέχρι το 2028 και νέες επενδύσεις ύψους 81 εκατ. ευρώ

Όμιλος Σαράντη: Διπλασιασμός κερδοφορίας μέχρι το 2028 και νέες επενδύσεις ύψους 81 εκατ. ευρώ

H στρατηγική του Ομίλου Σαράντη εστιάζει στην υγιή και βιώσιμη ανάπτυξη, και στην εδραίωση της ηγετικής του θέσης στις αγορές και στους κλάδους που έχει παρουσία.
NEWSROOM /