ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΔΕΗ Blue

Τρία χρόνια ΔΕΗ blue: Περισσότερα από 2.700 σημεία φόρτισης σε Ελλάδα και Ρουμανία

Τρία χρόνια λειτουργίας και συνεχούς ανάπτυξης συμπλήρωσε η ΔΕΗ blue, έχοντας δημιουργήσει το μεγαλύτερο δίκτυο δημόσιων φορτιστών στην Ελλάδα που πλέον έχει παρουσία και στη Ρουμανία μετά την εξαγορά από τη ΔΕΗ των δραστηριοτήτων της Enel στη χώρα.
NEWSROOM /