ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΥΠΕΘΟ

ΥΠΕΘΟ: Παρουσίαση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιώσιμη Χρηματοδότηση

Από τις τοποθετήσεις των εμπλεκομένων και των φορέων, και την αναλυτική παρουσίαση του έργου, αναδείχθηκε η σημασία να διαμορφωθεί ένας ισχυρός και ευέλικτος μηχανισμός διακυβέρνησης.
NEWSROOM /