fbpxΓ. Μπενίσης (ΕΥΔΑΠ): Μεγάλες επενδύσεις και αύξηση κερδών | Economistas.gr
Skip to main content

Γ. Μπενίσης (ΕΥΔΑΠ): Μεγάλες επενδύσεις και αύξηση κερδών

Γ. Μπενίσης (ΕΥΔΑΠ): Μεγάλες επενδύσεις και αύξηση κερδών

Μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα, στο πλαίσιο του οποίου δίνεται έμφαση στα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμμάτων, περιλαμβάνει ο στρατηγικός σχεδιασμός της ΕΥΔΑΠ για τα επόμενα χρόνια, όπως αναφέρει στο economistas ο Διευθύνων Σύμβουλος, Γιάννης Μπενίσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Εταιρεία προχώρησε για πρώτη φορά σε αξιολόγηση στελεχών, ενώ είναι πλέον έτοιμη να εισέλθει στην ψηφιακή εποχή. Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης της ΕΥΔΑΠ, ο κ. Μπενίσης τονίζει ότι εξετάζονται λύσεις για να φτάσει στα βέλτιστα επίπεδα.

Το στρατηγικό σχέδιο της ΕΥΔΑΠ περιλαμβάνει επενδύσεις σε βασικές υποδομές, όπως τα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμμάτων (ΚΕΛ) Ανατολικής Αττικής. Ποιες είναι οι προτεραιότητες του στρατηγικού σχεδιασμού της Εταιρείας για τα επόμενα χρόνια; Συνδέεται ο σχεδιασμός της Διοίκησης με τη βιώσιμη ανάπτυξη και με ποιον τρόπο;

Βασική μας αρχή είναι ότι το νερό είναι «δημόσια» υπόθεση: αφορά την υγεία, την οικονομία και το περιβάλλον. Θεμελιώδης επίσης αξία για εμάς είναι ότι το νερό δεν είναι απλά κοινωνικό αγαθό, αλλά ανθρώπινο δικαίωμα. Γι’ αυτόν το σκοπό, δουλεύουμε σκληρά, ώστε να υλοποιήσουμε όλα τα μεγάλα έργα που απαιτούνται και να εκσυγχρονίσουμε την Εταιρεία, χωρίς να επιβαρύνουμε τον πολίτη, επιδεικνύοντας αλληλεγγύη σε όσους το χρειάζονται και διατηρώντας πάντα ένα υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.

Προτεραιότητά μας είναι τα μεγάλα έργα αποχέτευσης και Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων στις περιοχές της Αττικής που στερούνται των υπηρεσιών αποχέτευσης. Ο σχεδιασμός των εν λόγω έργων έγινε για να λειτουργήσουν με τεχνολογία αιχμής, που θα διασφαλίζει τη συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, αλλά και την περιβαλλοντικά βέλτιστη μέθοδο διαχείρισης λυμάτων, μέσω της επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων εκροών για άρδευση περιαστικού πρασίνου.

Έχουμε απόλυτη επίγνωση ότι η ανάπτυξη της ΕΥΔΑΠ και η υλοποίηση των έργων που σχεδιάζει, θα λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά για τη βελτίωση του περιβάλλοντος, αλλά και της τοπικής οικονομίας γενικότερα. 

Προχωρήσατε σε διοικητικές/οργανωτικές αλλαγές. Για ποιο λόγο έγιναν αυτές;

Το πρώτο σημαντικό ορόσημο αφορά στην αξιολόγηση των στελεχών. Για πρώτη φορά, για τη στελέχωση των οργανικών θέσεων χρησιμοποιήθηκε μία από τις μεγαλύτερες και εγκυρότερες, σε διεθνές και εγχώριο επιχειρησιακό περιβάλλον, εταιρείες συμβούλων ανθρώπινου δυναμικού, ενώ έγινε και εσωτερική διαβούλευση με τη συμμετοχή όλου του προσωπικού.

Επιπλέον, με γνώμονα τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας, εφαρμόσαμε το Σύστημα Διοίκησης μέσω Στόχων με πρωτότυπο και πλήρως αυτοματοποιημένο τρόπο, μέσω ενός ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Στοχοθεσίας. Πρόκειται για ένα έργο παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης των στόχων όλων των οργανωτικών μονάδων και κατ’ επέκταση εκσυγχρονισμού και απλοποίησης των διαδικασιών οργάνωσης της Εταιρείας. Βασικοί πυλώνες αυτής της εφαρμογής είναι αφενός ο καθορισμός και η υλοποίηση των επιχειρησιακών στόχων και αφετέρου η ανάπτυξη συστήματος δεικτών μέτρησης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας.

Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού, υποστήριξης της καινοτομίας και προώθησης του στρατηγικού προσανατολισμού ψηφιακής ανάπτυξης της Εταιρείας, δρομολογήσαμε και υλοποιήσαμε έργα που αφορούν στη Διακυβέρνηση Δεδομένων ως βασικό πυλώνα για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Εταιρείας και την αξιοποίηση των εταιρικών δεδομένων μέσω ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων, στο πλαίσιο των συστημάτων Big Data, καθώς και έρευνα για την αξιοποίηση προηγμένων τεχνικών Μηχανικής Μάθησης και Τεχνητής Νοημοσύνης.

Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι η ΕΥΔΑΠ είναι η πρώτη εταιρεία του Δημόσιου τομέα στην οποία απονεμήθηκε η υψηλή διάκριση Αριστείας «Committed to Excellence – 2 Star» από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ποιότητας (EFQM), γεγονός που καταδεικνύει την αδιάκοπη προσπάθεια που καταβάλλεται από τη σημερινή Διοίκηση και τους εργαζομένους για διαρκή βελτίωση.

Επιπλέον, στο πλαίσιο παροχής ψηφιακών υπηρεσιών προς τον πελάτη, είμαστε πλέον σε θέση να προσφέρουμε ηλεκτρονικές υπηρεσίες που περιλαμβάνουν την αποστολή ηλεκτρονικού λογαριασμού με δυνατότητα κατάργησης του έντυπου, τη δωρεάν αποστολή ηλεκτρονικής ειδοποίησης για την έκδοση του λογαριασμού ή σε περιπτώσεις αυξημένης κατανάλωσης, τη δυνατότητα διόρθωσης στοιχείων του πελάτη ηλεκτρονικά, την υποβολή αιτήματος για διακανονισμό και για υπαγωγή σε ειδικά τιμολόγια, δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις για τη μετάβαση στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε έναν Οργανισμό Δημοσίου, όπως η ΕΥΔΑΠ.

Όσον αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος, η ΕΥΔΑΠ έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει αρχές κυκλικής οικονομίας στη λειτουργία των νέων υπό σχεδιασμό ΚΕΛ της Ανατολικής Αττικής, με επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων, ενώ επενδύει αδιάκοπα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως τα φωτοβολταϊκά  και τα υδροηλεκτρικά συστήματα παραγωγής ενέργειας. Σήμερα, η ΕΥΔΑΠ παράγει από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το 47% της συνολικής ενέργειας που καταναλώνει, με στόχο την αύξηση του ποσοστού αυτού τα επόμενα χρόνια.

Συνέβαλαν όλα αυτά στην πορεία των οικονομικών αποτελεσμάτων της Εταιρείας;

Ασφαλώς, ναι. Η καλύτερη διαχείριση του λειτουργικού κόστους, ο εξορθολογισμός των δαπανών, η απλούστευση των διαδικασιών, η επένδυση στην ψηφιακή τεχνολογία και στους ανθρώπους και οι ορθές στρατηγικές επιλογές αποτυπώνονται σε μία εύρωστη εικόνα της Εταιρείας και για το 2018. 

Απόδειξη είναι ότι οι δείκτες μέτρησης αποδοτικότητας της Εταιρείας για τη χρήση του 2018 είναι ενισχυμένοι, χάρη στη μείωση των λειτουργικών εξόδων προ αποσβέσεων κατά 6%. Επίσης, τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) της Εταιρείας αυξήθηκαν κατά 12 εκατ. ευρώ (+14,2%) και διαμορφώθηκαν στα 96,7 εκατ. ευρώ, με ταυτόχρονη αύξηση του EBITDA margin στο 30% από 25,9% το 2017.

Τα Κέρδη προ Φόρων της Εταιρείας αυξήθηκαν σημαντικά κατά 21%, διαμορφωμένα στα 80,3 εκατ. ευρώ από 66,5 εκατ. ευρώ το 2017, ενώ και τα Κέρδη μετά από Φόρους παρουσίασαν επίσης σημαντική αύξηση κατά 10%, στα 48 εκατ. ευρώ από 43,5 εκατ. ευρώ το 2017. Τέλος, οι Καθαρές Λειτουργικές Ταμειακές Εισροές για τον Όμιλο αυξήθηκαν κατά 44 εκατ. ευρώ σε 112,3 εκατ. ευρώ το 2018, ενώ οι Ελεύθερες Ταμειακές Ροές της Επιχείρησης (Free Cash Flows to the Firm) για τον Όμιλο, διαμορφώθηκαν στα 108,8 εκατ. ευρώ από 64,5  εκατ. ευρώ το 2017.

Μάλιστα, η ΕΥΔΑΠ, ως εταιρεία συνεπής απέναντι στους Μετόχους της, θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, τη διανομή μερίσματος, συνολικού ποσού 28.755.000 ευρώ (0,27 ευρώ ανά μετοχή μεικτό), αυξημένο κατά 35%.

Εκτιμάτε ότι η Εταιρεία θα πρέπει να προωθήσει σε ενέργειες κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης;

Τα διαθέσιμα της Εταιρείας είναι υψηλά και το επενδυτικό πρόγραμμα βασίζεται σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Κοιτάζουμε πάντα για λύσεις και ενέργειες που μπορούν να βελτιώσουν την κεφαλαιακή διάρθρωση της Εταιρείας, ούτως ώστε να φτάσει στα βέλτιστα επίπεδα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ευρωπαϊκό βραβείο ποιότητας στην ΕΥΔΑΠ
Ευρωπαϊκό βραβείο ποιότητας στην ΕΥΔΑΠ
Η υψηλή διάκριση Αριστείας «Committed to Excellence - 2 Star» απονεμήθηκε στην ΕΥΔΑΠ από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ποιότητας (EFQM).
Ευρωπαϊκό βραβείο ποιότητας στην ΕΥΔΑΠ
ΕΥΔΑΠ: Επενδύει 450 εκατ. σε έργα αποχετεύσεων
ΕΥΔΑΠ: Επενδύει 450 εκατ. σε έργα αποχετεύσεων
«Τσουχτερά» πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την έλλειψη αποχετευτικού δικτύου και κέντρων επεξεργασίας λυμάτων σε περιοχές της ανατολικής Αττικής.
ΕΥΔΑΠ: Επενδύει 450 εκατ. σε έργα αποχετεύσεων
ΕΥΔΑΠ: Αύξηση καθαρών κερδών 10% το 2018
ΕΥΔΑΠ: Αύξηση καθαρών κερδών 10% το 2018
Αυξημένα κέρδη ανακοίνωσε η ΕΥΔΑΠ για το 2018, ενώ αυξημένο είναι και το προτεινόμενο μέρισμα κατά 35% στα 0,27 ευρώ/μετοχή. 
ΕΥΔΑΠ: Αύξηση καθαρών κερδών 10% το 2018
Μεγάλο έργο της ΕΥΔΑΠ σε... νομικό κουβάρι
Μεγάλο έργο της ΕΥΔΑΠ σε... νομικό κουβάρι
Η περιπέτεια του διαγωνισμού για το δίκτυο αποχέτευσης της Παλλήνης, προϋπολογισμού 60 εκατ. ευρώ. Πώς η απόφαση της Επ. Ανταγωνισμού για καρτέλ στα έργα απειλεί να τινάξει στον αέρα τη διαδικασία.
Μεγάλο έργο της ΕΥΔΑΠ σε... νομικό κουβάρι
Δικαιώθηκαν από το ΣτΕ ΕΥΔΑΠ και Αττική Οδός
Δικαιώθηκαν από το ΣτΕ ΕΥΔΑΠ και Αττική Οδός
Η ΕΥΔΑΠ και η Αττική οδός δικαιώθηκαν για τέλη καθαριότητας και φωτισμού συνολικού ύψους 43,92 εκατ ευρώ μαζί με τα ισόποσα πρόστιμα που επιβλήθηκαν από τους Δήμους Μαραθώνα και Ασπροπύργου.
Δικαιώθηκαν από το ΣτΕ ΕΥΔΑΠ και Αττική Οδός
ΕΥΔΑΠ: Στις 26 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση
ΕΥΔΑΠ: Στις 26 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση
Στις 26 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της ΕΥΔΑΠ για να αποφασιστεί η διανομή μερίσματος και η εκλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου.
ΕΥΔΑΠ: Στις 26 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση