Η DBRS αναβάθμισε την Ελλάδα σε BB (low)

NEWSROOM
Η DBRS αναβάθμισε την Ελλάδα σε BB (low)
Φωτο: Shutterstock

Στην αναβάθμιση της Ελλάδας σε ΒΒ (low) από Β (high) προχώρησε ο οίκος DBRS Ratings, μεταβάλλοντας την προοπτική από θετική σε σταθερή.

Όπως αναφέρει, μετά την τελευταία αξιολόγηση, η Ελλάδα και οι Θεσμοί ολοκλήρωσαν επιτυχώς την πρώτη και τη δεύτερη αναθεώρηση. Ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ αναμένεται να ενισχυθεί φέτος στο 2,3%, από περίπου 1,9% το 2018, ενώ αναμένει ότι ο δημοσιονομικός στόχος για το 2018 θα ξεπεραστεί. Επιπλέον, επισημαίνει πως η Ελλάδα επέστρεψε στις αγορές και πως η αναβάθμιση αντικατοπτρίζει αυτές τις εξελίξεις.

Η απόφαση της DBRS να αλλάξει την προοπτική από θετική σε σταθερή υπογραμμίζει την πιθανότητα η Ελλάδα να συνεχίσει την πορεία της μεταρρύθμισης, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων των τραπεζών. Η DBRS προβλέπει ότι θα συνεχίσει να αξιολογείται θετικά από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα στο πλαίσιο της διαδικασίας ενισχυμένης εποπτείας, η οποία θα πρέπει να ενεργοποιήσει και πάλι τα μέτρα για το δημόσιο χρέος και να συνεχίσει να ενισχύει την εμπιστοσύνη στις κεφαλαιαγορές.

Επίσης, ο λόγος του χρέους προς ΑΕΠ παραμένει σε πολύ υψηλό επίπεδο και η επίτευξη ενός κατάλληλου δημοσιονομικού μίγματος, παράλληλα με την παροχή πρωτογενών δημοσιονομικών πλεονασμάτων, εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση μεσοπρόθεσμα. Επιπλέον, τα NPEs βρίσκονται σήμερα σε πολύ υψηλό επίπεδο, περιορίζοντας την ικανότητα των τραπεζών να στηρίζουν την πραγματική οικονομία.

TAGS
ΣΧΕΤΙΚΑ