Ελκυστικό παραμένει το επενδυτικό story των ελληνικών τραπεζών

NEWSROOM
Ελκυστικό παραμένει το επενδυτικό story των ελληνικών τραπεζών
Shutterstock

Τα τραπεζικά επεισόδια με την SVB και την Credit Suisse Group «δυναμιτίζουν» μία από τις αγαπημένες επιλογές των επενδυτών για εφέτος, τις ευρωπαϊκές τράπεζες και φυσικά τους ελληνικούς τραπεζικούς τίτλους. Μέσα σε αυτό το κλίμα το ισχυρό story των ελληνικών τραπεζών μπορεί να θολώνει, αλλά δεν ανατρέπεται.

Όλοι συμφωνούν ότι οι ελληνικές τράπεζες είναι σήμερα σε θέση να απορροφήσουν τυχόν κλυδωνισμούς από τις διεθνείς αγορές. Οι τράπεζες έχουν εξυγιάνει τους ισολογισμούς τους. Τα κόκκινα δάνεια από το 44%. σήμερα έχουν υποχωρήσει στο 8%. Οι τράπεζες διατηρούν δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας αρκετά πιο υψηλά του ελάχιστου όρου και φυσικά έχουν επανέλθει σε κερδοφορία μετά από μία σειρά ζημιογόνων χρήσεων.

Τα ποιοτικά δεδομένα (κεφαλαιακή επάρκεια και χαμηλό ύψος «κόκκινων» δανείων), σε συνδυασμό με το χαμηλό δείκτη δανείων προς καταθέσεις (στο 61,12% στο 3ο τρίμηνο, με τις καταθέσεις του Ιδιωτικού τομέα στα 184,1 δισ. τον Ιανουάριο 2023 και τα δάνεια στα 113,5 δισ.) παρέχουν ασπίδα στις ελληνικές τράπεζες.

Την ίδια ώρα, όμως διεθνείς οίκοι αναμένουν συνέχιση της καλής εικόνας των ελληνικών τραπεζών και το 2023.

Ο οίκος αξιολόγησης Moody's αναμένει ισχυρότερα κέρδη το 2023 για τις ελληνικές τράπεζες και τονίζει ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει ισχυρή ρευστότητα, αυξημένο επίπεδο καταθέσεων που αποτελούν «θωράκιση» έναντι κρίσεων.

Oι ελληνικές τράπεζες ανακοίνωσαν συνολικά καθαρά κέρδη ύψους 3,7 δισ. ευρώ το οικονομικό έτος 2022, έναντι καθαρών ζημιών ύψους 4,7 δισ. ευρώ το οικονομικό έτος 2021. Το εγχώριο τραπεζικό σύστημα διαθέτει καταθέσεις 184,1 δισ. ευρώ, είναι απαλλαγμένο από "κόκκινα" δάνεια σχεδόν 80 δισ. ευρώ, έχει δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 18%.

Λόγω της βελτίωσης της κεφαλαιοποίησης και της προσδοκία για αυξημένη δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου, οι ελληνικές τράπεζες στοχεύουν να επαναλάβουν τη διανομή μερισμάτων το 2023-2024, με την επιφύλαξη των κανονιστικών εγκρίσεων. Ο SSM ενώ αναγνωρίζει την πρόοδο των ελληνικών τραπεζών δεν έδωσε το πράσινο φως στις τράπεζες για διανομή μερισμάτων για τη χρήση του 2022.

Οι τέσσερις ελληνικές τράπεζες είχαν σχετικά άνετους δείκτες εποπτικών κεφαλαίων το 2022 πάνω από ελάχιστες απαιτήσεις, ενώ ο μέσος δείκτης CET1 ήταν πέρυσι στο 13,5% σε σύγκριση με 12,4% το 2021.

Η κερδοφορία του 2022 στηρίχθηκε στην πολύ καλή πορεία των εσόδων από τόκους, τα οποία στο σύνολο του κλάδου αυξήθηκαν 5,2%, ενώ καταγράφηκε σημαντική ενίσχυση και στην πιστωτική επέκταση 5,8%, που αφορούσε κατά κύριο λόγω παροχή επιχειρηματικών δανείων.

Παράλληλα η αύξηση των βασικών επιτοκίων βοήθησαν τις τράπεζες να αυξήσουν και αυτές με τη σειρά τους τα επιτόκια των δανείων με ρυθμό ταχύτερο σε σύγκριση με αυτά καταθέσεων.

Goldman Sachs και η Deutsche Bank σε εκθέσεις αναφέρουν ότι οι μετοχές των ευρωπαϊκών τραπεζών είναι φθηνές

Η Goldman Sachs τονίζει ότι ο τραπεζικός κλάδος, διαπραγματεύεται κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Η μόνη φορά που ο κλάδος ήταν φθηνότερος ήταν κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους και κατά το ξέσπασμα της πανδημίας στις αρχές του 2020.

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν μειωθεί περίπου 16% από τις ανησυχίες της αγοράς γύρω από τις περιφερειακές τράπεζες των ΗΠΑ, καθώς και την Credit Suisse, εξηγεί η Deutsche Bank.

Η αποτίμηση του κλάδου κάτω από τις έξι φορές επί των μελλοντικών κερδών είναι πλέον κοντά στα χαμηλά επίπεδα που παρατηρήθηκαν σε προηγούμενες κρίσεις, συμπεριλαμβανομένης της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, όταν ο κλάδος ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση όσον αφορά την κερδοφορία, το κεφάλαιο, τη ρευστότητα και την ποιότητα του ενεργητικού.

Όσον αφορά τις ελληνικές τράπεζες η Deutsche Bank διατηρεί τη σύσταση buy για την Alpha Bank, καθώς με τιμή-στόχο στα 1,6 ευρώ( περιθώριο ανόδου 41%). Προβλέπει ότι η μετοχή θα διαπραγματεύεται με Ρ/E 5 με βάση τις εκτιμήσεις για το 2023 και 4,6 το 2024, από 15,9 το 2022 ενώ εκτιμά και μερισματική απόδοση 3,9% το 2023 που ενισχύεται στο 6,6% το 2024. Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων της τράπεζας αναμένεται στο 8,7% φέτος και στο 9,1% το 2024.

Για τη Eurobank διατηρεί σύσταση hold με στόχο το 1,5 ευρώ( περιθώριο ανόδου 17%). Το Ρ/Ε της τράπεζες εκτιμάται στο 6,8 για το 2023 και στο 6,4 για το 2024, με τη μερισματική απόδοση να εκτιμάται σε 2,9% για το 2023 και 4,7% για το 2024. Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων της τράπεζας αναμένεται στο 10,6% φέτος και στο 10,9% το 2024.

Για την Εθνική, διατηρεί buy και δίνει τιμή-στόχο στα 5,1 ευρώ (περιθώρια ανόδου 13%). Το Ρ/Ε εκτιμάται στο 6,9 το 2023 και σε 6,5 το 2024. Ο οίκος προβλέπει και μερισματική απόδοση 3,3% για τη μετοχή το 2023 και 5% το 2024. Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων της τράπεζας αναμένεται στο 9,8% φέτος και στο 9,5% το 2024.

Για την Πειραιώς, η Deutsche Bank διατηρεί σύσταση hold με στόχο το 1,8 ευρώ. Προβλέπει ότι το Ρ/Ε της τράπεζας θα ενισχυθεί στο 4,8 το 2023 και στο 3,9 το 2024 από 2,3 το 2022. Παράλληλα, εκτιμά μερισματική απόδοση 3,4% το 2023 και 8,3% το 2024. Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων της τράπεζας αναμένεται στο 8,9% φέτος και στο 10,6% το 2024.

ΣΧΕΤΙΚΑ