ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Μεγαλόπολη

Οι δράσεις κρατικών ενισχύσεων του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027 στην Πελοπόννησο

Τον ουσιαστικό διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες συνέχισε η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021-2027 (ΔΑ ΕΣΠΑ-ΔΑΜ).
NEWSROOM /