ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

παπαθανασης

Παπαθανάσης: Σύσταση του EOS Hellenic Renaissance Fund II, μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων

Τη σημασία της σύστασης νέου Επενδυτικού Ταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (private equity fund), με την επωνυμία EOS Hellenic Renaissance Fund II (“EOS II Fund”) υπογραμμίζει ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης.
NEWSROOM /
Μεγαλόπολη

Οι δράσεις κρατικών ενισχύσεων του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027 στην Πελοπόννησο

Τον ουσιαστικό διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες συνέχισε η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021-2027 (ΔΑ ΕΣΠΑ-ΔΑΜ).
NEWSROOM /