Παράταση της 2ης φάσης για τη διάθεση του 20% της «Αριάδνη Interconnection ΑΕΕΣ»

NEWSROOM
Ηλεκτρική ενέργεια / ηλεκτρικό ρεύμα
Εικόνα: Shutterstock

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους μέχρι 21 Ιουνίου

Μέχρι το τέλος Ιουνίου παρατείνεται η 2η φάση του διαγωνισμού για τη διάθεση ποσοστού 20% της εταιρείας ειδικού σκοπού «Αριάδνη Interconnection ΑΕΕΣ» με την υποβολή των οικονομικών προσφορών των σχημάτων.

Αυτό γνωστοποιήθηκε με ανακοίνωση, ενώ υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία είναι 100% θυγατρική του ΑΔΜΗΕ και αποτελεί τον φορέα υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Αττικής - Κρήτης.

Κατά τη διεξαγωγή της 2ης  φάσης του διαγωνισμού, έχει δοθεί στους υποψήφιους πρόσβαση στο Virtual Data Room (VDR) που έχει δημιουργηθεί σχετικά, κατόπιν της αποδοχής των όρων πρόσβασης.  

Το VDR περιλαμβάνει τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία της εταιρείας, καθώς και το υλικό εκείνο που κρίνεται αναγκαίο για τη διαμόρφωση των δεσμευτικών οικονομικών προσφορών των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους μέχρι 21 Ιουνίου, ενώ στη συνέχεια θα ξεκινήσει η διαδικασία της αξιολόγησης από πλευράς ΑΔΜΗΕ, η οποία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του 2ου τριμήνου 2024.

ΣΧΕΤΙΚΑ