Εθνική Ασφαλιστική: Στα 431,9 εκατ. ευρώ τα ασφάλιστρα ζωής

NEWSROOM
Εθνική Ασφαλιστική: Στα 431,9 εκατ. ευρώ τα ασφάλιστρα ζωής
Φωτό: Eurokinissi

Ανοδική πορεία κατέγραψε το 2018 η παραγωγή ασφαλίστρων της Εθνικής Ασφαλιστικής σημειώνοντας αύξηση κατά 2,3% έναντι της προηγούμενης χρήσης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του κλάδου ζωής, παρουσίασαν αύξηση το 2018 κατά 1,3% ανερχόμενα σε 431,9 εκατ. ευρώ έναντι 426,5 εκατ. ευρώ το 2017. Αντίστοιχα, τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα των γενικών κλάδων για το 2018, ανήλθαν σε 168,9 εκατ. ευρώ έναντι 160,6 εκατ. ευρώ το 2017, σημειώνοντας αύξηση κατά 5,2%, που αποδίδεται κυρίως σε σημαντικές ανανεώσεις συμβολαίων του κλάδου πυρός.

Τα αποτελέσματα οφείλονται κυρίως στις επιδόσεις των παραγωγικών δικτύων της Εταιρίας, με την παραγωγή του εταιρικού δικτύου συνεργατών να σημειώνει αύξηση το 2018 σε σχέση με την προηγούμενη χρήση κατά 1,5% σε 227,2 εκατ. ευρώ και την παραγωγή του δικτύου πρακτόρων να σημειώνει αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση κατά 6,9% σε 134,4 εκατ. ευρώ Αξιοσημείωτη ήταν και η παραγωγή του δικτύου Bancassurance, η οποία το 2018 ανήλθε σε 158,4 εκατ. ευρώ.

Εκτός από την ενίσχυση της παραγωγής της, η Εθνική Ασφαλιστική πέτυχε το 2018 και υψηλή κερδοφορία, ενδυναμώνοντας περεταίρω την κεφαλαιακή της επάρκεια (χωρίς τη χρήση μεταβατικών μέτρων) και διατηρώντας την ηγετική της θέση στην εγχώρια ασφαλιστική αγορά, με τα κέρδη προ φόρων για το 2018 να διαμορφώνονται σε 63,1 εκατ. ευρώ έναντι 74,2 εκατ. ευρώ το 2017, τα οποία ωστόσο ήταν επαυξημένα με κέρδη από μη επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες.

Τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν κατά 3,1 εκατ. ευρώ κατά την 31 Δεκεμβρίου 2018 σε σχέση με 31 Δεκεμβρίου 2017, διαμορφούμενα σε 803,8 εκατ. ευρώ, λόγω κυρίως των απωλειών κερδών αποτίμησης από ομόλογα του ευρωπαϊκού νότου.

Αναφορικά με τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν την Αττική, η Εθνική Ασφαλιστική ανταποκρίθηκε άμεσα στις ανάγκες στήριξης των πληγέντων, έχοντας ήδη καταβάλλει το μεγαλύτερο μέρος των αποζημιώσεων από τις αναγγελθείσες ζημιές (αποζημιώσεις ύψους 7,0 εκατ. ευρώ από σύνολο αναγγελθεισών ζημιών 8,5 εκατ. ευρώ).

ΣΧΕΤΙΚΑ