fbpxΠαρουσίαση της ElvalHalcor στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών | Economistas.gr
Skip to main content

Παρουσίαση της ElvalHalcor στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών

Παρουσίαση της ElvalHalcor στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών

Οι επιδόσεις του 2018, το μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα αλλά και οι προοπτικές του Ομίλου ElvalHalcor παρουσιάστηκαν σήμερα στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (Ε.Θ.Ε.). Οι εκπρόσωποι της εταιρίας ανέλυσαν τα οικονομικά αποτελέσματα και ενημέρωσαν για τις κύριες εξελίξεις στην αγορά, την πρόοδο των επενδύσεων και τις προοπτικές για την επόμενη περίοδο τους αναλυτές.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ElvalHalcor αυξήθηκε κατά 13,7% το 2018, και διαμορφώθηκε σε 2.117,8 εκ. ευρώ έναντι 1.863,3 εκ. ευρώ το 2017, σύμφωνα με τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας. Όπως αναφέρθηκε κατά την παρουσίαση, αυτό οφείλεται κυρίως στην αύξηση των όγκων πωλήσεων, καθώς και οι δύο κλάδοι συνέχισαν να αναπτύσσονται, και δευτερευόντως στη βελτίωση του μείγματος προϊόντων.

Η στροφή σε βιομηχανικά προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και βελτιωμένου περιθωρίου, ως αποτέλεσμα των συνεχών επενδύσεων, επηρέασε θετικά την κερδοφορία και τα ενοποιημένα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (adjusted-EBITDA). Σημειώνεται ότι ο ρυθμός αύξησης των πωλήσεων της Εταιρίας ήταν υψηλότερος από τον ρυθμό αύξησης της συνολικής ζήτησης στην αγορά.

Τα μεικτά κέρδη επηρεάστηκαν από τη μείωση στα κέρδη μετάλλου, τα οποία διαμορφώθηκαν σε 23,0 εκ. ευρώ για 2018, έναντι 33,1 εκ. ευρώ για το 2017. Έτσι, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 165,2 εκ. ευρώ (συγκρίσιμο 2017: 160,5 εκ. ευρώ), τα ενοποιημένα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (a-EBITDA), που απομονώνουν την επίδραση των τιμών των μετάλλων και εκφράζουν καλύτερα την οργανική κερδοφορία της ElvalHalcor, αυξήθηκαν κατά 9,8% σε 142,1 εκ. ευρώ (2017: 129,4 εκ. ευρώ). Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 75,9 εκ. ευρώ.

Το ενοποιημένο καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος μειώθηκε κατά 12,5% για το 2018, ως αποτέλεσμα της μείωσης των επιτοκίων, η οποία επιτεύχθηκε μέσω της αναδιαπραγμάτευσης των δανείων της μητρικής και των θυγατρικών, αλλά και τη λήψη νέας γραμμής από την European Investment Bank (ΕΙΒ), στο πλαίσιο του επενδυτικού προγράμματος της Εταιρίας. Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 64,3 εκ. ευρώ για το 2018, έναντι 61,3 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περυσινή χρήση του 2017.

Οι συνολικές επενδύσεις για την περίοδο ανήλθαν σε 92 εκ. ευρώ, και αφορούσαν κυρίως στο επενδυτικό πρόγραμμα των 150 εκ. ευρώ του τομέα έλασης αλουμινίου, καθώς και στην αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας του σωληνουργείου του τομέα σωλήνων χαλκού, αμφότερες εντός των όμορων εγκαταστάσεων της μητρικής εταιρίας ElvalHalcor στα Οινόφυτα. Από αυτές, τα 9,8 εκ. ευρώ αφορούσαν τη θυγατρική Sofia Med, και τον διπλασιασμό της παραγωγικής δυναμικότητας στο χυτήριο της για κράματα χαλκού, αλλά και την εγκατάσταση μια γραμμής επικασσιτέρωσης ταινιών, η οποία θα της δώσει πρόσβαση σε ειδικά προϊόντα και αγορές.

stigmiotypo_apo_2019-04-16_18-40-53.png

Κλάδος αλουμινίου

Χάρη στην ισχυρή ζήτηση στις αγορές των Η.Π.Α. και, δευτερευόντως της Ευρώπης κατά το 2018, οι πωλήσεις του κλάδου του αλουμινίου παρουσίασαν αύξηση στον όγκο κατά 7,0% και στην αξία κατά 14,6%, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται σε 1.080 εκ. ευρώ, συνεπεία της θετικής εξέλιξης της ζήτησης των προϊόντων αλουμινίου γενικότερα και του foil ειδικότερα.

Τα κέρδη του κλάδου πριν από φόρους ανήλθαν σε 62,0 εκ. ευρώ έναντι 53,8 εκ. ευρώ το 2017, ενώ το a-EBITDA ανήλθε στα 95,8 εκ. ευρώ στο 2018 έναντι 87,0 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περυσινή χρήση.

Τέλος, εντός της χρήσης προχώρησε κανονικά το επενδυτικό πλάνο της εγκατάστασης τετραπλού θερμού ελάστρου αλουμινίου (four-stand aluminium hot finishing mill tandem) με σκοπό να διπλασιάσει την παραγωγική δυναμικότητα της θερμής έλασης του τομέα έλασης αλουμινίου, δίνοντας άμεσα αύξηση περίπου 20% στη δυναμικότητα σε τελικά προϊόντα, και βελτιώνοντας το κόστος και την ποιότητα. Εκτός από την εκταμίευση της γραμμής της EIB, η Εταιρία υπέγραψε σύμβαση για χρηματοδότηση με την Commerzbank, διασφαλίζοντας την χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος του τομέα με ευνοϊκούς όρους.

Κλάδος Χαλκού

Στον κλάδο χαλκού, η φετινή χρονιά σημαδεύτηκε από αλλαγές στο τοπίο του ανταγωνισμού με ανακοινώσεις συγχωνεύσεων μεταξύ ανταγωνιστών. Στο κλίμα αυτό των συγχωνεύσεων, οι πωλήσεις του τομέα χαλκού παρουσίασαν σημαντική αύξηση, κατά 8,8% σε επίπεδο όγκων έναντι της χρήσης 2017 και της αξίας κατά 12,7%, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται σε 1.038,9 εκ. ευρώ.

Τα κέρδη πριν από φόρους ανήλθαν σε 13,9 εκ. ευρώ έναντι κερδών 10,1 εκ. ευρώ το 2017, ενώ το a-EBITDA ανήλθε στα 46,4 εκ. ευρώ στο 2018 έναντι 42,5 εκ. ευρώ για τη χρήση του 2017.

Στο τέλος τους έτους ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα επενδύσεων του σωληνουργείου για την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας κατά περίπου 5.000 τόνους. Επιπρόσθετα, ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την αναχρηματοδότηση του δανεισμού της θυγατρικής Sofia Med. Τέλος, στην αρχή του 2019, αποφασίστηκε η εκκίνηση της διαδικασίας για τη μετατροπή του υποκαταστήματος Πωγωνίου Ιωαννίνων, εργοστασίου παραγωγής όλων των τύπων δισκίων κερμάτων και δακτυλίων, σε νεοσυσταθείσα ανώνυμη εταιρία.

Προοπτικές

Η ζήτηση για τα προϊόντα και των δύο κλάδων, αναμένεται να κινηθεί σε θετικούς ρυθμούς και το τρέχον έτος. Στο πλαίσιο αυτό, ο κλάδος αλουμινίου αξιοποιεί στο βέλτιστο την υφιστάμενη δυναμικότητά του προσφέροντας καινοτόμες προϊοντικές λύσεις για σύγχρονες εφαρμογές σε ένα απαιτητικό και διαρκώς αυξανόμενο πελατολόγιο. Ο κλάδος επικεντρώνεται στην αναπτυσσόμενη αγορά των προϊόντων συσκευασίας τροφίμων και αναψυκτικών, στον κλάδο μεταφορών, αλλά και στην προώθηση κραμάτων υψηλής τεχνολογίας για την αγορά των εναλλακτών θερμότητας. Επιπρόσθετα, στοχεύει σε περαιτέρω διείσδυση στην αγορά των πολυστρωματικών σωλήνων, καθώς και στην παραγωγή φύλλων αλουμινίου μεγάλου πάχους (κυρίως για μεγάλα έργα της ναυπηγικής βιομηχανίας). Παράλληλα, θα εστιάσει στην ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος το οποίο θα δώσει νέα ώθηση στις δυνατότητες του κλάδου και της Εταιρίας συνολικά.

Στον κλάδο χαλκού, η Εταιρία θα επωφεληθεί άμεσα από την πρόσθετη δυναμικότητα που εγκαταστάθηκε τόσο στους σωλήνες, όσο και σε ειδικά προϊόντα έλασης (επικασσιτερωμένες ταινίες), αλλά και την ήδη εγκατεστημένη δυναμικότητα η οποία αξιοποιείται με γρήγορους ρυθμούς. Παράλληλα, η ElvalHalcor θα συνεχίσει να επικεντρώνεται σε αγορές και προϊόντα με υψηλή προστιθέμενη αξία και προοπτικές.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Αντικατάσταση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Αντικατάσταση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου
Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.ανακοίνωσε στο επενδυτικό κοινό για την εκλογή νέου ανεξάρτητου μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο.
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Αντικατάσταση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου
Στις 23 Μαίου η Τακτική Συνέλευση της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ
Στις 23 Μαίου η Τακτική Συνέλευση της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ
H Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει μεταξύ άλλων τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για το 2018, την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τη διανομή μερίσματος.
Στις 23 Μαίου η Τακτική Συνέλευση της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ
Ελβαλχαλκόρ: Αυξημένος κύκλος εργασιών και EBITDA
Ελβαλχαλκόρ: Αυξημένος κύκλος εργασιών και EBITDA
Κατά 4,5% αυξήθηκε ο κύκλος εργασιών της Ελβαλχαλκόρ στο πρώτο τρίμηνο του 2019, με τα προσαρμοσμένα EBITDA να ανέρχονται στα 37,6 εκατ. ευρώ.
Ελβαλχαλκόρ: Αυξημένος κύκλος εργασιών και EBITDA
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Διανομή μερίσματος 0,03 ευρώ ανά μετοχή
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Διανομή μερίσματος 0,03 ευρώ ανά μετοχή
Τη διανομή μερίσματος ύψους 0,03 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ που πραγματοποιήθηκε στις 23 Μαΐου 2019.
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Διανομή μερίσματος 0,03 ευρώ ανά μετοχή