Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση MIG Leisure με την Hilton Cyprus

NEWSROOM
MIG

Ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση των μετοχών της MIG Leisure στην Cyprus Tourist Development αντί 38,64 εκατ. ευρώ σε μια συναλλαγή που θα συμβάλλει στην ελάφρυνση των δανειακών υποχρεώσεων του ομίλου της Marfin.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση:

Σε συνέχεια της από 27.2.2019 Ανακοίνωσής της, η «MARFIN INVESTMENT GROUP A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» («Εταιρία») ανακοινώνει ότι, κατόπιν λήψης από την αγοράστρια της έγκρισης της αρμόδιας κυπριακής Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού, ολοκληρώθηκε την 18.4.2019 η μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών που κατέχει η (κατά 100%) θυγατρική «MIG LEISURE LTD» στην εταιρία «CYPRUS TOURIST DEVELOPMENT PUBLIC CO LTD» («CTDC»), ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου Hilton Cyprus, προς την εταιρία «VIBRANA HOLDINGS LTD» συμφερόντων της «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.» και του Ομίλου INVEL έναντι τιμήματος ανερχόμενου σε €38,64εκ. που καταβλήθηκε ολοσχερώς.

Το τίμημα της συναλλαγής θεωρείται ιδιαιτέρως ικανοποιητικό και συμβάλλει στην περαιτέρω ελάφρυνση των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου. Ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Εταιρίας για τη συναλλαγή ενήργησε η «PricewaterhouseCoopers Business Solutions S.A.» (PwC).

TAGS
ΣΧΕΤΙΚΑ