fbpxΕΧΑΕ: Επιστροφή κεφαλαίου 0,11 ευρώ ανά μετοχή | Economistas.gr
Skip to main content

ΕΧΑΕ: Επιστροφή κεφαλαίου 0,11 ευρώ ανά μετοχή

ΕΧΑΕ: Επιστροφή κεφαλαίου 0,11 ευρώ ανά μετοχή
Φωτό: Eurokinissi

Στις 30 Μαΐου 2019 θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση της ΕΧΑΕ στην έδρα της «Ελληνικά Χρηματιστήρια- Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία», όπου θα συζητηθεί από τους μετόχους της εταιρείας και η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 6.638.280 ευρώ.

Η ανακοίνωση της εταιρείας:

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και την από 22/4/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» στη δέκατη όγδοη (18η) Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Μαΐου 2019 και ώρα 18:00, στην Αθήνα, στην έδρα της Εταιρείας (Λ. Αθηνών 110, αίθουσα «ΕΡΜΗΣ»), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01.01.2018 – 31.12.2018 με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

 2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2018 – 31.12.2018 και διανομή μερίσματος.

 3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

 4. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την  εταιρική χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018.

 5. Προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την  εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019.

 6. Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4548/2018.

 7. Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019 και ορισμός της αμοιβής τους.

 8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002, όπως τροποποιημένος ισχύει.

 9. Εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4449/2017.

 10. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014.

 11. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό ευρώ 6.638.280 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,11 Ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

 12. Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής στο Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» σύμφωνα με το άρθρο 183 του νόμου αυτού.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε θέμα της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 30.05.2019, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση την Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2019 και ώρα 18:00, στην έδρα της Εταιρείας στην Αθήνα.

Σημειώνεται ότι για την Επαναληπτική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.

Α. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση

Όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4548/2018 και τα κατωτέρω.  Κάθε κοινή μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

Στην Γενική Συνέλευση στις 30 Μαΐου 2019 δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει μόνο όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η οποία είναι το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων που παρέχει υπηρεσίες μητρώου κατά την έννοια της παρ. 6 του άρθρου 124  του Ν. 4548/2018) κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης («Ημερομηνία Καταγραφής»), δηλαδή κατά την ημερομηνία του Σαββάτου, 25 Μαΐου 2019.

Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής του Σαββάτου, 25 Μαΐου 2019 ισχύει και στην περίπτωση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης στις 5 Ιουνίου 2019 (σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 30.05.2019).

Η μετοχική ιδιότητα πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την ίδια την Εταιρεία η οποία έχει απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση με τα αρχεία του Σ.Α.Τ. το οποίο διαχειρίζεται η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Συνεπώς, για να συμμετάσχει και να ψηφίσει στη Γενική Συνέλευση (αρχική και επαναληπτική), ο μέτοχος δεν απαιτείται να προσκομίσει σχετική έγγραφη βεβαίωση.

Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με την προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018, δηλ. δεν υπέβαλλαν εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα τον τυχόν διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου  στην Εταιρεία, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης μετέχουν στη Γενική Συνέλευση εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Στο καταστατικό της Εταιρείας προβλέπεται, χωρίς ωστόσο να έχει υλοποιηθεί τεχνικά, η δυνατότητα συμμετοχής των μετόχων στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της και της συμμετοχής στην ψηφοφορία δι` αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, υπό τους όρους του ν. 4548/2018.

Β. Διαδικασία συμμετοχής και ψήφου μέσω αντιπροσώπου

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη Γενική Συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου.

Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

(α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

(β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

(γ) υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχό της, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

(δ) σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'.

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης ή της αντικατάστασης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στην Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.

Η Εταιρεία διαθέτει έντυπο για το διορισμό αντιπροσώπου το οποίο είναι διαθέσιμο στους μετόχους:

(α) σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Σχέσεων με Επενδυτές της Εταιρείας (Λ. Αθηνών 110, Αθήνα, τηλ. + 30 210 33.66.616), και

(β) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.athexgroup.gr).

Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Λ. Αθηνών 110, Αθήνα, ή αποστέλλεται στο fax: +30 210 33.66.333, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση investor-relations@athexgroup.gr, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία και μπορεί για τον σκοπό αυτό να καλεί στο τηλέφωνο: +30 210 33.66.616  (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων).

Γ. Καταληκτικές ημερομηνίες άσκησης των Δικαιωμάτων Μειοψηφίας μετόχων των παρ. 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018

 1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλ. το αργότερο μέχρι 15 Μαΐου 2019. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλ. το αργότερο μέχρι 23 Μαΐου 2019. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. το αργότερο μέχρι 17 Μαΐου 2019 και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας.

 2. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. το αργότερο μέχρι 23 Μαΐου 2019, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. το αργότερο μέχρι 24 Μαΐου 2019.

 3. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλ. το αργότερο μέχρι 24 Μαΐου 2019, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

 4. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλ. το αργότερο μέχρι 24 Μαΐου 2019, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία, από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» η οποία διαχειρίζεται το Σύστημα Αυλων Τίτλων που είναι το μητρώο κεντρικού αποθετηρίου τίτλων κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρ. 40 του ν. 4548/2018.

Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.athexgroup.gr).

Δ. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες

Οι πληροφορίες των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018 και συγκεκριμένα, η Πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της Πρόσκλησης, τα έντυπα για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια αποφάσεων για τα θέματα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης, καθώς και οι πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παρ. 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018 είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.athexgroup.gr) και σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Σχέσεων με Επενδυτές της Εταιρείας (Λ. Αθηνών 110, τηλ. 210-33.66.616), από όπου οι μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΧΑΕ: Διοικητικές αλλαγές στην θυγατρική ATHEX
ΕΧΑΕ: Διοικητικές αλλαγές στην θυγατρική ATHEX
Η Εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών (ATHEX) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την αποχώρηση από 2/5/2019 του κ. Χρήστου Νικολαΐδη.
ΕΧΑΕ: Διοικητικές αλλαγές στην θυγατρική ATHEX
ΕΧΑΕ: Νέο Διοικ. Συμβούλιο και μέρισμα 0,05 ευρώ ανά μετοχή
ΕΧΑΕ: Νέο Διοικ. Συμβούλιο και μέρισμα 0,05 ευρώ ανά μετοχή
H Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΧΑΕ εξέλεξε τα 13 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ψήφισε για διανομή μερίσματος ύψους 0,05 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2018.
ΕΧΑΕ: Νέο Διοικ. Συμβούλιο και μέρισμα 0,05 ευρώ ανά μετοχή
ΕΧΑΕ: Μειωμένα κατά 18,8% τα ενοποιημένα κέρδη
ΕΧΑΕ: Μειωμένα κατά 18,8% τα ενοποιημένα κέρδη
Για το α' εξάμηνο του 2019 τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του Ομίλου της ΕΧΑΕ, μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 2,24 εκατ. ευρώ έναντι 2,76 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2018, παρουσιάζοντας μείωση 18,8%.
ΕΧΑΕ: Μειωμένα κατά 18,8% τα ενοποιημένα κέρδη
ΑΚΤΩΡ: Ανέλαβε σιδηροδρομικό έργο στη Ρουμανία
ΑΚΤΩΡ: Ανέλαβε σιδηροδρομικό έργο στη Ρουμανία
Στην υπογραφή σύμβασης για σιδηροδρομικό έργο προϋπολογισμού €573 εκατ. (χωρίς Φ.Π.Α) στη Ρουμανία προχώρησε η ΑΚΤΩΡ, ως επικεφαλής κοινοπραξίας (leader με ποσοστό 60%) με τις εταιρείες ALSTOM (20%) και ARCADA (20%).
ΑΚΤΩΡ: Ανέλαβε σιδηροδρομικό έργο στη Ρουμανία
Edenred: Ενώνει τις δυνάμεις της με το BOX
Edenred: Ενώνει τις δυνάμεις της με το BOX
Δυνατότητα online παραγγελίας στα συνεργαζόμενα καταστήματα της Edenred μέσω του BOX app για μεγαλύτερη ευελιξία και άνεση.
Edenred: Ενώνει τις δυνάμεις της με το BOX