ΣΕΠΕΤΕ: Προτάσεις για περισσότερη αξιοκρατία στην Εθνική

NEWSROOM
ΣΕΠΕΤΕ: Προτάσεις για περισσότερη αξιοκρατία στην Εθνική
Φωτο: Eurokinissi

Τις προτάσεις του για να καταστεί και πάλι η Εθνική Τράπεζα πρωταγωνίστρια στην ανάταξη της οικονομίας, καταθέτει με επιστολή του ο Σύλλογος Επιστημονικού προσωπικού της ΕΤΕ, κάνοντας εμμέσως κριτική στην Διοίκηση για αδιαφάνεια στη χορήγηση δανείων αλλά και στην στελέχωση του προσωπικού.

Συγκεκριμένα, ο Σύλλογος επισημαίνει ότι, μετά από τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις των Ελληνικών Τραπεζών, αυτές δυστυχώς βρίσκονται εγκλωβισμένες στις κυβερνητικές και ευρωπαϊκές αποφάσεις, σχετικά με την διευθέτηση των κόκκινων δανείων.

«Η Εθνική Τράπεζα πιστεύουμε ότι μπορεί να παίξει και πάλι πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάταξη της οικονομίας, αρκεί να βρει γρήγορα το βηματισμό της και να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων, όπως απαιτούν οι συνθήκες. Για το λόγο αυτό, η Διοίκηση πρέπει να λάβει στρατηγικής σημασίας αποφάσεις, όπως:

  • Αναδιοργάνωση της Τράπεζας, με μείωση της κορυφής της διοικητικής πυραμίδας, κάτι που θα βοηθήσει στον περιορισμό του λειτουργικού κόστους, αλλά και στην αποφυγή της επικάλυψης των αρμοδιοτήτων.
  • Διαφάνεια και μείωση του απαιτούμενου χρόνου για τη χορήγηση των πάσης φύσεως δανείων προς υγιείς και καινοτόμες επιχειρήσεις, η αξιολόγηση των οποίων θα γίνεται αποκλειστικά από τους υπηρεσιακούς παράγοντες, χωρίς κανενός είδους παρεμβάσεις, με κριτήριο τη βιωσιμότητα της κάθε επιχείρησης, για να μη επαναληφθεί το φαινόμενο των χρεοκοπημένων επιχειρήσεων και των πλούσιων επιχειρηματιών.
  • Ενιαία έκφραση του προσωπικού, με την ένταξη στον Κανονισμό Εργασίας όλων των εργαζομένων στην Τράπεζα μετά από αξιολόγηση, ώστε να μην υπάρχουν συνάδελφοι πολλών ταχυτήτων και με μεγάλες διαφορές στις αμοιβές.
  • Αξιοποίηση όλου του προσωπικού και κυρίως του στελεχιακού δυναμικού της Τράπεζας χωρίς διακρίσεις, με γνώμονα την προσφορά, τα έτη υπηρεσίας και τις σπουδές κάθε συναδέλφου. Δεν είναι δυνατόν η Διοίκηση να μη γνωρίζει τα προσόντα και τις δεξιότητες του προσωπικού που εποπτεύει, να μην αναθέτει αρμοδιότητες, να αναζητεί, για να στελεχώσει τη διοικητική πυραμίδα, μόνο άτομα της αγοράς που δεν γνωρίζουν την Τράπεζα, με αποτέλεσμα να εμφανίζει με 31/12/2018 αύξηση του λειτουργικού κόστους (παρά τη διενέργεια εθελουσίων), υστέρηση εσόδων και ανικανότητα στη διαχείριση και ρευστοποίηση των κόκκινων δανείων.
  • Εκ περιτροπής απασχόληση του προσωπικού σε διάφορους τομείς της Τράπεζας για την απόκτηση εμπειρίας και υπηρεσιακής κατάρτισης
  • Απαρέγκλιτη τήρηση του Κανονισμού Εργασίας, της εργατικής νομοθεσίας και των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.
  • Κάλυψη των αναγκών προσωπικού μόνο με διαγωνισμό ή με γραπτές εξετάσεις (όπως άλλωστε όλες οι ιδιωτικές εταιρίες κάνουν), για τη διασφάλιση της διαφάνειας, της ποιότητας των προσλαμβανόμενων και την αποφυγή προσλήψεων απευθείας από την αγορά, καταργώντας έτσι την αξιοκρατία.
  • Επιπλέον ενίσχυση των ασφαλιστικών μας ταμείων και βέβαια επίλυση του θέματος του ΛΕΠΕΤΕ με διάλογο και εξέταση βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων και ΟΧΙ εμμονή στο μονόδρομο της κατάργησής του. Τέλος, για εμάς τους εργαζόμενους είναι σημαντικό, μετά την υπογραφή ικανοποιητικής Κλαδικής Σύμβασης, να γίνει μια αποτελεσματική διαπραγμάτευση για την υπογραφή Επιχειρησιακής Σύμβασης.

Καλούμε τη Διοίκηση να λειτουργήσει με διαφάνεια και αξιοκρατία στην αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού του «κορμού» της Τράπεζας, να το συμπεριλάβει στη στελέχωση της διοικητικής πυραμίδας και να λάβει επιτέλους σωστές επιχειρηματικές αποφάσεις για τη χρηματοδότηση των υγιών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των βιομηχανικών που έχουν εξαγωγικό προσανατολισμό, αλλά και αυτών του πρωτογενή τομέα και των καινοτόμων που φέρνουν προστιθέμενη αξία στην πραγματική οικονομία και κέρδη στην Τράπεζα. Είναι καιρός να ανακρούσει πρύμναν και να μη χτίζει παλάτια στην άμμο!

Σε διαφορετική περίπτωση, θα συνεχίσει η κατρακύλα της ΕΤΕ με απρόβλεπτες συνέπειες. Το απευχόμαστε ειλικρινά!», καταλήγει η ανακοίνωση.

ΣΧΕΤΙΚΑ