Η Χαΐτογλου πλησιάζει σε συμφωνία με τις τράπεζες

Κοντά σε συμφωνία με τις πιστώτριες τράπεζες για αναδιάρθρωση του δανεισμού της, που φτάνει τα 140 εκατ. ευρώ, βρίσκεται η εταιρεία Χαΐτογλου – Μακεδονικός Χαλβάς. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ειδικός σύμβουλος θα αναλάβει, για λογαριασμό των πιστωτών, το συντονισμό της προσπάθειας εξυγίανσης της εταιρείας που πιθανότατα θα περιλαμβάνει και την εύρεση στρατηγικού επενδυτή.

Η εταιρεία, η οποία μετρά 95 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά, το 2018 εμφάνισε σταθερές πωλήσεις ύψους 68 εκατ. ευρώ έναντι 67,9 εκατ ευρώ το 2017.

Σταθερό σε σχέση με την προηγούμενη χρήση παρέμεινε και το EBITDA στα 8 εκατ ευρώ. Να σημειωθεί ότι το 2017 οι προ φόρων ζημιές διαμορφώθηκαν στα 4,9 εκατ. ευρώ.

To σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων του Οµίλου και της εταιρείας υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων τους κατά 70.885 χιλ. ευρώ και 60.261 χιλ. ευρώ αντίστοιχα και τα ίδια κεφάλαια του Οµίλου και της εταιρείας έχουν καταστεί αρνητικά. Ωστόσο, τόσο ο Όµιλος και η εταιρεία παρουσιάζουν θετικά λειτουργικά αποτελέσµατα (EBITDA) και θετικές ταµειακές ροές.

Σηµειώνεται ότι στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της χρήσης 2017 περιλαµβάνονται και βραχυπρόθεσµες δόσεις µακροπροθέσµων δανείων του Οµίλου και της εταιρείας, ποσού 71,3 εκατ ευρώ και 67,9 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Η διοίκηση έχει εκπονήσει επιχειρηµατικό σχέδιο το οποίο αφορά τόσο στη µητρική όσο και στις θυγατρικές BOLERO Ζαχαρώδη Θράκης Α.Ε. και ΜΕΖΑΠ ΑΒΕΕ, σύµφωνα µε το οποίο προβλέπεται η αύξηση των λειτουργικών κερδών και η σταδιακή αποκατάσταση των ιδίων κεφαλαίων, τα οποία θα επιτευχθούν µε την αναµενόµενη αύξηση του κύκλου εργασιών, με την ταυτόχρονη μείωση του κόστους παραγωγής και τον εξορθολογισµό των παραγόµενων ειδών.

Σύμφωνα με την διοίκηση της εταιρείας, όλες τις παραπάνω ενέργειες, σε συνδυασµό με τη σταθεροποίηση σε χαµηλότερες τιµές του κόστους βασικών πρώτων υλών (κυρίως σησαµιού, ζάχαρης και γλυκόζης), λαµβάνοντας υπόψη και τον έλεγχο των δαπανών παραγωγής και του µισθολογικού κόστους, η οποία θα επιτευχθεί µε την αρωγή των εξωτερικών συµβούλων και συνεργατών της εταιρείας, αναµένεται να οδηγήσουν στην σηµαντική βελτίωση του µικτού κέρδους της.

Η βιομηχανία τροφίμων Aφοί Χαϊτογλου ιδρύθηκε το 1924 στη Θεσσαλονίκη, από την ομώνυμη προσφυγική οικογένεια και αρχικά είχε την μορφή οικοτεχνίας στο κέντρο της πόλης.

Εκτός από τα προϊόντα σησαμιού, η εταιρεία δραστηριοποιείται παράγοντας μια μεγάλη γκάμα προϊόντων. Μαρμελάδες, πραλινάτες, λουκούμια, γκοφρέτες-πουράκια, συμπληρώνουν έναν μακρύ κατάλογο ειδών διατροφής για το ευρύ καταναλωτικό κοινό.

Η βιομηχανία απασχολεί περίπου 400 άτομα προσωπικό ενώ κατέχει υψηλό μερίδιο στην ελληνική αγορά.

Ο Μακεδονικός Χαλβάς, όπως επίσης και τα υπόλοιπα προϊόντα παραγωγής εξάγονται σε όλο τον κόσμο (περίπου 50% της παραγωγής εξάγεται). Από την Αμερική και τον Καναδά, την Αυστραλία, τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Ρωσία και τις αγορές της πρώην Ανατολικής Ευρώπης, έως τη Μέση Ανατολή και την Ασία.

Στις αγορές του εξωτερικού η εταιρεία έχει ήδη ξεκινήσει και επεκτείνονται οι συνεργασίες µε νέους και υφιστάµενους πελάτες του εξωτερικού, όπως της Ιαπωνίας, Κορέας, Ιρλανδίας, Σαουδικής Αραβίας, Αιθιοπίας, Αµερικής, Πολωνίας, Αγγλίας κλπ.

ΣΧΕΤΙΚΑ