fbpxΕΧΑΕ: Νέο Διοικ. Συμβούλιο και μέρισμα 0,05 ευρώ ανά μετοχή | Economistas.gr
Skip to main content

ΕΧΑΕ: Νέο Διοικ. Συμβούλιο και μέρισμα 0,05 ευρώ ανά μετοχή

ΕΧΑΕ: Νέο Διοικ. Συμβούλιο και μέρισμα 0,05 ευρώ ανά μετοχή
Φωτό: Eurokinissi

Μέρισμα που ανέρχεται σε 0,05 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2018 ανακοίνωσε η ΕΧΑΕ καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέχθηκαν από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων.

Για το μέρισμα παρακρατείται, ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 10% (0,005 ευρώ ανά μετοχή) και συνεπώς, το ποσό του μερίσματος που θα λάβουν οι μέτοχοι θα ανέλθει στο καθαρό ποσό 0,045 ευρώ ανά μετοχή.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία:

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 30 Μαΐου 2019 πραγματοποιήθηκε η 18η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι εκπροσωπούντες 36.425.752 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 60,4% επί συνόλου 60.348.000 κοινών ονομαστικών μετοχών.

H Τακτική Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσια διάταξης ως εξής:

Στο πρώτο (1ο) θέμα της Ημερησίας Διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν την Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 01.01.2018 – 31.12.2018 με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, όπως αυτές προτάθηκαν προς έγκριση.

Στο δεύτερο (2ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τη διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2018 – 31.12.2018) και τη διανομή μερίσματος σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση.

Ως ημερομηνίες αποκοπής και προσδιορισμού δικαιούχων (βάσει του κανόνα record date) εγκρίθηκαν η 5η Ιουνίου και 6η Ιουνίου 2019, αντίστοιχα, και το αντίστοιχο ποσό θα καταβάλλεται στους μετόχους από την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019.

Στο τρίτο (3ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν την συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απήλλαξαν τους Ελεγκτές σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018 για τον έλεγχο που διενήργησαν στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01.01.2018 – 31.12.2018.

Στο τέταρτο (4ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018 σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση.

Στο πέμπτο (5ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης οι μέτοχοι προενέκριναν την καταβολή των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019 σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση.

Στο έκτο (6ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν την Πολιτική Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4548/2018.

Στο έβδομο (7ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι εξέλεξαν την ανώνυμη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών με την επωνυμία «ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «PRICEWATERHOUSECOOPERS A.E.» με ΑΜΣΟΕΛ 113 για τον τακτικό έλεγχο των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για την τρέχουσα εταιρική χρήση (01/01/2019-31/12/2019) καθώς και την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού και όρισαν την αμοιβή της στο ποσό των 20.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Για την έκδοση της Ετήσιας Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης, η αμοιβή της άνω ελεγκτικής εταιρείας ορίσθηκε σε ευρώ 10.000, πλέον ΦΠΑ.

Στο όγδοο (8ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν το θέμα και εξέλεξαν τα πιο κάτω δέκα τρία (13) μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του, με τετραετή θητεία:

 1. Αλέξανδρο Αντωνόπουλο, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

 2. Κωνσταντίνο Βασιλείου

 3. Γεώργιο Δουκίδη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

 4. Ιωάννη Εμίρη

 5. Πολυξένη Καζόλη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

 6. Σοφία Κουνενάκη -Εφραίμογλου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

 7. Ιωάννη Κυριακόπουλο

 8. Αδαμαντίνη Λάζαρη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

 9. Σωκράτη Λαζαρίδη

 10. Σπυριδούλα Παπαγιαννίδου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

 11. Αλέξιο Πιλάβιο

 12. Γεώργιο Χαντζηνικολάου

 13. Νικόλαο Χρυσοχοΐδη

Στο ένατο (9ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι εξέλεξαν, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου τους κ.κ. Αλέξανδρο Αντωνόπουλο (Πρόεδρο), Γεώργιο Δουκίδη και Αδαμαντίνη Λάζαρη.

Στο δέκατο (10ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι χορήγησαν άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014

Στο ενδέκατο (11ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τη μείωση του μετοχικού κατά ποσό Ευρώ 6.638.280 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,11 Ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους. Περαιτέρω οι μέτοχοι αποφάσισαν την τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, την ενσωμάτωση της τροποποίησης στο Καταστατικό και την υποβολή του, κατά νόμο, στην αρμόδια Αρχή.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να ορίσει την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος από τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων και την ημερομηνία πληρωμής της επιστροφής κεφαλαίου καθώς και να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να ληφθούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές και να ενεργήσει τα δέοντα για την καταβολή του προερχόμενου από την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού στους μετόχους της Εταιρείας.

 • Στο δωδέκατο (12ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν την τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής στο Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» σύμφωνα με το άρθρο 183 του νόμου αυτού, ως προτάθηκε στο Σώμα. Περαιτέρω, εξουσιοδότησαν τον κ. Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης να υποβάλει το κωδικοποιημένο κείμενο του Καταστατικού όπως εγκρίθηκε από τη Συνέλευση προς έγκριση στην αρμόδια αρχή.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Έλαστρον: Αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος
Έλαστρον: Αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος
Η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Έλαστρον αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος καθώς και την εκλογή νέου 10μελους Διοικητικού Συμβουλίου με τριετή θητεία.
Έλαστρον: Αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος
Βαρβαρέσος: Τη μη διανομή μερίσματος αποφάσισε η ΓΣ
Βαρβαρέσος: Τη μη διανομή μερίσματος αποφάσισε η ΓΣ
Η έλλειψη διανεμητέων κερδών εκμετάλλευσης οδήγησε την Γενική Συνέλευση της «Βαρβαρέσος» να αποφασίσει τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2018.
Βαρβαρέσος: Τη μη διανομή μερίσματος αποφάσισε η ΓΣ
ΟΤΕ: Διανομή μερίσματος 0,46 ευρώ ανά μετοχή
ΟΤΕ: Διανομή μερίσματος 0,46 ευρώ ανά μετοχή
O ΟΤΕ ανακοίνωσε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας που έλαβε χώρα στις 12/06/2019 αποφάσισε τη διανομή μερίσματος μικτού ποσού 0,460000 ευρώ ανά μετοχή.
ΟΤΕ: Διανομή μερίσματος 0,46 ευρώ ανά μετοχή
Ελινόιλ: Διανομή μερίσματος ύψους 0,05 ευρώ ανά μετοχή
Ελινόιλ: Διανομή μερίσματος ύψους 0,05 ευρώ ανά μετοχή
Τη διανομή μερίσματος 0,05 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2018 ενέκρινε η γενική συνέλευση των μετόχων της Ελινόϊλ, με το ποσό του μερίσματος να υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10%.
Ελινόιλ: Διανομή μερίσματος ύψους 0,05 ευρώ ανά μετοχή
ΕΧΑΕ: Μειωμένα κατά 18,8% τα ενοποιημένα κέρδη
ΕΧΑΕ: Μειωμένα κατά 18,8% τα ενοποιημένα κέρδη
Για το α' εξάμηνο του 2019 τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του Ομίλου της ΕΧΑΕ, μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 2,24 εκατ. ευρώ έναντι 2,76 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2018, παρουσιάζοντας μείωση 18,8%.
ΕΧΑΕ: Μειωμένα κατά 18,8% τα ενοποιημένα κέρδη