fbpxΠρος αναβολή οδεύει η συνέλευση της Creta Farms | Economistas.gr
Skip to main content

Προς αναβολή οδεύει η συνέλευση της Creta Farms

Προς αναβολή οδεύει η συνέλευση της Creta Farms

Προς αναβολή οδεύει η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Creta Farms που είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 7 Ιουνίου, η οποία αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον από μετόχους, αναλυτές και επενδυτές της εταιρείας λόγω της αντιπαράθεσης που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στα δύο αδέρφια τον Κ. Δομαζάκη και Ε. Δομαζάκι.

Αν και οι δύο βασικοί μέτοχοι συγκεντρώνουν ποσοστό πάνω από 80% (έχουν την απαραίτητη πλειοψηφία) πληροφορίες αναφέρουν ότι η γενική συνέλευση θα αναβληθεί προκειμένου να βρεθεί λύση σε μία σειρά θέματα που έχουν προκύψει ανάμεσα στις δύο πλευρές, σε συννενόηση και με τις πιστώτριες τράπεζες. 

Να σημειωθεί ότι το τελευταίο διάστημα και οι δύο πλευρές προσθέτουν συνεχώς θέματα στην ημερήσια ατζέντα, που αφορούν τόσο την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου όσο και για το επίμαχο ποσό των 11,5 εκατ ευρώ που ισχυρίζεται ότι έχει βάλει στην εταιρεία ο Κωνσταντίνος Δομαζάκης και δεν αποτυπώνεται στις λογιστικές καταστάσεις της εταιρείας και για το οποίο διενεργείται σχετικός έλεγχος.

Συγκεκριμένα, η πλευρά του Κωνσταντίνου Δομαζάκη προτείνει την εκλογή του Πέτρου Μαραβελάκη στη θέση του παραιτηθέντος Αλέξανδρου Στρίμπερη και ζητά ενημέρωση για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας, ενώ η πλευρά του Εμμανουήλ Δομαζάκι ζητά να ενημερωθεί η Γενική Συνέλευση αφενός για τις απαιτήσεις του Κωνσταντίνου Δομαζάκη καθώς και για τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την διασφάλιση της αξιοπιστίας της εταιρείας στην αγορά, αλλά και για να αρθεί η αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής.

Οι εσωτερικές πάντως διενέξεις μεταξύ των δύο βασικών μετόχων έχουν άμεσες επιπτώσεις στην εταιρεία, καθώς ήδη παρατηρούνται βασικές ελλείψεις στην αγορά, προϊόντων «Εν Ελλάδι», ενώ οι εργαζόμενοι δεν έχουν ακόμη πληρωθεί. 

Η αντζέντα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

ΘΕΜΑ 1: Ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου για πενταετή θητεία από την ημερομηνία εκλογής αυτού, συμφώνως προς τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του Καταστατικού.

ΘΕΜΑ 2: Ορισμός Ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 3: Ανάκληση των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και εκλογή κατ’ άρθρο 44 Ν. 4449/2017, μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 4: Έγκριση συναφθείσας σύμβασης με την εταιρεία «NOVAPLOT ENTERPRISES LTD» για παραχώρηση δικαιωμάτων χρήσης σημάτων και ευρεσιτεχνιών.

ΘΕΜΑ 5: Αξιολόγηση της αποδοτικότητας της συνεργασίας και των εν γένει δοσοληψιών της εταιρείας με την εταιρεία «NOVAPLOT ENTERPRISES LTD» κατά τη χρονική περίοδο 2015-2017. Λήψη αποφάσεων.

ΘΕΜΑ 6: Εξουσιοδότηση για την υποβολή καταγγελίας προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού και την άσκηση αγωγής κατά ανταγωνιστριών εταιρειών για αθέμιτες ανταγωνιστικές πρακτικές.

ΘΕΜΑ 7: Αξιολόγηση της αποδοτικότητας των ακόλουθων έργων της εταιρείας: α) «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ κατά το έτος 2011» με κωδικό έργου 71001080 και β) «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ κατά τα έτη 2013-2014» με κωδικό έργου 71001280. ΘΕΜΑ 8: Ενημέρωση σχετικώς με τους προμηθευτές της εταιρείας εταιρείες «K. MEDIA ΙΚΕ», «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε», «METALO LTD», «FOOD PROCESSING ENGINEERING SYSTEMS LIMITED».

ΘΕΜΑ 9: Συζήτηση επί της χρηματοδότησης ποσού 11.651.814,33 Ευρώ που υποστηρίζει ο μέτοχος της εταιρείας κ. Κωνσταντίνος Δομαζάκης, ότι παρέσχε προς την εταιρεία κατά τη χρονική περίοδο 2005- 2006.

Τα ακόλουθα δύο πρόσθετα θέματα σύμφωνα με την από 21-05-2019 αίτηση του μετόχου κ. Κωνσταντίνου Δομαζάκη:

ΘΕΜΑ 10: Έγκριση εκλογής, κατά άρθρο 22 του Καταστατικού της εταιρείας και των νόμων 4548/2018 και α. 3 Ν. 3016/2002, του συμβούλου Πέτρου Μαραβελάκη του Ευαγγέλου, που εκλέχθηκε προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, κατά την συνεδρίασή του, της 24/04/2019, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, στη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., κ. Αλέξανδρου Στρίμπερη, ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του, στις 02/04/2019 – Αντικατάσταση Εκλεγέντος.

ΘΕΜΑ 11: Παροχή πληροφοριών για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας ιδίως αναφορικά με τα θέματα που περιέχονται στην ημερήσια διάταξη της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, αλλά και στα όσα ενσωματώνονται στο από 6/05/2019 αίτημα του Κωνσταντίνου Δομαζάκη προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Τα ακόλουθα δύο πρόσθετα θέματα σύμφωνα με την από 22-05-2019 αίτηση του μετόχου κ. Εμμανουήλ Δομαζάκι:

ΘΕΜΑ 12: Ενημέρωση της Γ.Σ. για α) τις απαιτήσεις που προέβαλε ο κ. Κων/νος Δομαζάκης στις 2.4.2019, β) τα μέτρα που έλαβε το Δ.Σ. της Εταιρίας προς διερεύνηση του θέματος και, γενικώς, για την διασφάλιση της αξιοπιστίας της Εταιρίας στην αγορά, γ) τους λόγους που οδήγησαν σε εκπρόθεσμη δημοσίευση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας , δ) την αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής της Εταιρίας από την Αγορά Αξιών του Χ.Α. και ε) τα μέτρα που έλαβε και θα λάβει η Εταιρία προς άρση του καθεστώτος αναστολής διαπραγμάτευσης.

ΘΕΜΑ 13: Τροποποίηση του Άρθρου 22 του Καταστατικού – Εναρμόνιση με το άρθρο 82 παρ 2 του Ν. 4548/2018. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ερωτηματικά για τον έλεγχο της PWC στην Creta Farms
Ερωτηματικά για τον έλεγχο της PWC στην Creta Farms
Η διοίκηση έσπευσε να ανακοινώσει ότι δεν επιβεβαιώνονται οι καταγγελίες του Κ. Δομαζάκη χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος. Κρίσιμη «μάχη» για τον έλεγχο της εταιρείας στη γενική συνέλευση της 7ης Ιουνίου.
Ερωτηματικά για τον έλεγχο της PWC στην Creta Farms
Αποκάλυψη για τις επιταγές Δομαζάκη στην Creta Farms
Αποκάλυψη για τις επιταγές Δομαζάκη στην Creta Farms
Έκθεση ορκωτού ελεγκτή πιστοποιεί ότι η εταιρεία έλαβε 11,6 εκατ. ευρώ από τον τέως διευθύνοντα σύμβουλο και βασικό μέτοχο. Υπό αμφισβήτηση η επίσημη ανακοίνωση της διοίκησης ότι δεν έχουν βρεθεί τα χρήματα.
Αποκάλυψη για τις επιταγές Δομαζάκη στην Creta Farms
Αβεβαιότητα για την «επόμενη μέρα» στην Creta Farms
Αβεβαιότητα για την «επόμενη μέρα» στην Creta Farms
Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της κρητικής αλλαντοβιομηχανίας πριν τη «μάχη» των αδελφών Δομαζάκη στη γενική συνέλευση της 26ης Ιουλίου. Απλήρωτοι εργαζόμενοι, ελλείψεις σε κωδικούς προϊόντων και ζωοτροφές, πιέσεις από προμηθευτές.
Αβεβαιότητα για την «επόμενη μέρα» στην Creta Farms
Κ. Δομαζάκης εναντίον PwC για τα 11,6 εκατ. ευρώ
Κ. Δομαζάκης εναντίον PwC για τα 11,6 εκατ. ευρώ
Εξώδικη διαμαρτυρία στην ελεγκτική εταιρεία της Creta Farms: «Πέρασαν τρεις μήνες και δεν έχετε καταλήξει σε συμπέρασμα για οκτώ επιταγές».
Κ. Δομαζάκης εναντίον PwC για τα 11,6 εκατ. ευρώ
Creta Farms: Δεν χρωστάμε 11,6 εκατ. στον Κ. Δομαζάκη
Creta Farms: Δεν χρωστάμε 11,6 εκατ. στον Κ. Δομαζάκη
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Creta Farms, «αποδείχθηκε ότι 3 εκατ. ευρώ από το συνολικό ποσό των δήθεν απαιτήσεων του Κ. Δομαζάκη, αφορά προσωπικό του δάνειο, στο οποίο φυσικά, ουδόλως εμπλέκεται η εταιρεία».
Creta Farms: Δεν χρωστάμε 11,6 εκατ. στον Κ. Δομαζάκη
Ο Θ. Δουζόγλου υποψήφιος επενδυτής στην Creta Farms
Ο Θ. Δουζόγλου υποψήφιος επενδυτής στην Creta Farms
Πριν από λίγο πάντως σε ανακοίνωση της η Creta Farms μία μέρα πριν τη κρίσιμη γενική συνέλευση των μετόχων, επικαλούμενη έκθεση ελέγχου της PWC για να δηλώσει ότι δεν αναγωρίζει την απαίτηση 11,6 εκατ ευρώ του τέως διευθύνοντος συμβούλου Κ. Δομαζάκη.
Ο Θ. Δουζόγλου υποψήφιος επενδυτής στην Creta Farms