Η Τρ. Πειραιώς άνοιξε τη στρόφιγγα των δανείων

Πίσω από τις γραμμές των οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας Πειραιώς για το πρώτο τρίμηνο του 2019 κρύβεται μια εξέλιξη με ιστορική σημασία: για πρώτη φορά στη διάρκεια της κρίσης, που συρρίκνωσε δραματικά τα χαρτοφυλάκια εξυπηρετούμενων δανείων των ελληνικών τραπεζών, η Πειραιώς πέτυχε αύξηση στα εξυπηρετούμενα δάνειά της, ενώ σχεδιάζει να… ανοίξει τη στρόφιγγα των χορηγήσεων, δίνοντας φέτος δάνεια 3,9 δισ. ευρώ.

Η ενίσχυση του χαρτοφυλακίου των εξυπηρετούμενων δανείων εξακολουθεί να αποτελεί μεγάλο στοίχημα των τραπεζικών διοικήσεων και αποτελεί την άλλη όψη της προσπάθειας για μείωση των προβληματικών δανείων. Χωρίς την αύξηση των εσόδων από τόκους που θα φέρουν τα νέα δάνεια, δεν μπορεί να νοηθεί επιστροφή των τραπεζών σε βιώσιμη κερδοφορία, ώστε να αφήσουν πίσω τους οριστικά τα χρόνια της κρίσης.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που παρουσίασε η Τρ. Πειραιώς στους αναλυτές των επενδυτικών οίκων, το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων σταθεροποιήθηκε ήδη από το δεύτερο εξάμηνο του 2018, ύστερα από μια μακρά περίοδο απομόχλευσης. Οι χορηγήσεις επιχειρηματικών δανείων, όπως αναφέρει η τράπεζα, αποτελούν τον οδηγό αυτής της τάσης βελτίωσης.

Το πρώτο τρίμηνο του 2019, για πρώτη φορά ύστερα από πολλά χρόνια, τα εξυπηρετούμενα δάνεια αυξήθηκαν και ανήλθαν σε 24,5 δισ. ευρώ, από 23,9 δισ. ευρώ το τέταρτο τρίμηνο του 2018. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η αύξηση των «καλών» επιχειρηματικών δανείων, από τα 13,7 στα 14,5 δισ. ευρώ, ενώ στα δάνεια λιανικής καταγράφηκε μικρή μείωση, από τα 10,2 στα 10 δισ. ευρώ.

piraeus_daneia

Όσον αφορά τις επιμέρους επιδόσεις της τράπεζας στα επιχειρηματικά δάνεια και στα δάνεια λιανικής αξίζει να σημειωθεί ότι:

  • Η Τρ. Πειραιώς διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλα τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται αυτή την περίοδο στην Ελλάδα. Η τράπεζα περιμένει μέχρι το τέλος του έτους να ολοκληρωθούν deal για μεγάλα δάνεια ύψους 1 δισ. ευρώ. Οι νέες χορηγήσεις επιχειρηματικών δανείων ανήλθαν σε 900 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο και σχεδιάζεται να φθάσουν τα 3,2 δισ. ευρώ ως το τέλος του έτους.
  • Στον τομέα της λιανικής τραπεζικής, παρότι σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2018 καταγράφεται μικρή μείωση των εξυπηρετούμενων δανείων, η παραγωγή νέων δανείων είναι θεαματική αυξημένη, σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2018. Οι νέες χορηγήσεις δανείων λιανικής έφθασαν τα 100 εκατ. ευρώ, με στόχο να χορηγηθούν 700 εκατ. ευρώ φέτος. Καταγράφεται αύξηση κατά 105% των νέων καταναλωτικών δανείων, κατά 80% των στεγαστικών και κατά 142% των μικρών επιχειρηματικών δανείων.

Σε ό,τι αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, το πρώτο τρίμηνο καταγράφεται μείωση από τα 26,5 στα 26 δισ. ευρώ, ενώ το 2016 είχαν φθάσει τα 33,9 δισ. ευρώ. Το αναθεωρημένο σχέδιο της τράπεζας προβλέπει δραστική μείωση των NPE, στα 11,3 δις. ευρώ στο τέλος του 2021, ώστε να μειωθεί στο 23% το ποσοστό επί του συνόλου των δανείων, ή σε ένα καθαρό ποσοστό 14%, αν συνυπολογισθούν και οι προβλέψεις.

piraeus_npe

Ο όγκος των αναδιαρθρώσεων δανείων ήταν πολύ μεγάλος τη διετία 2017 – 2018, φθάνοντας τα 12 δισ. ευρώ. Την επόμενη τριετία, η τράπεζα προσβλέπει σε μείωση προβληματικών δανείων μέσω αναδιαρθρώσεων κατά 8,3 δισ. ευρώ.

Καταλυτικό ρόλο στην προσπάθεια εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου θα παίξει η νέα κοινή θυγατρική διαχείρισης δανείων, που θα δημιουργηθεί σε συνεργασία με την Intrum και με την Τρ. Πειραιώς να διατηρεί συμμετοχή 20%. Η ίδρυση της νέας θυγατρικής θα διευκολύνει την τιτλοποίηση δανείων, αλλά και τη συμμετοχή της τράπεζας στα μελλοντικά σχέδια συστημικής διαχείρισης των «κόκκινων» δανείων, που έχουν εκπονήσει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και η Τράπεζα της Ελλάδος.

ΣΧΕΤΙΚΑ