Νίκας: Παραιτήθηκε και δεν αντικαθίσταται ο πρόεδρος του ΔΣ

NEWSROOM
Νίκας: Παραιτήθηκε και δεν αντικαθίσταται ο πρόεδρος του ΔΣ

Η Νίκας ανακοίνωσε ότι ότι ο κος Γεώργιος Nίκας υπέβαλε την παραίτηση του από τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και μέλους αυτού.

Η εταιρεία έκανε αποδεκτή την παραίτηση του κου Γεωργίου Νίκα και τον ευχαρίστησε για τη συμμετοχή του στη Διοίκηση της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Nίκας, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση της Παρασκευής 18 Οκτωβρίου, αποφάσισε τη μη αντικατάσταση του κου Γεωργίου Νίκα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τριετή θητεία, ήτοι μέχρι τις 3.7.2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα και καθόρισε τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 3016/2002 ως ακολούθως:

1) Αλέξανδρος Βουσβούνης, Πρόεδρος, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
2) Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
3) Αγγελική Οικονόμου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
4) Γεώργιος Γιατράκος, Εκτελεστικό Μέλος
5) Άρτεμις Ντούσια, Εκτελεστικό Μέλος
6) Στυλιανός Αργυρός, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
7) Θεμιστοκλής Μακρής, Μη Εκτελεστικό Μέλος
8) Σωτήρης Σεϊμανίδης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
9) Νικόλαος Μαρκόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
10) Βασίλειος Κωνσταντινίδης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Ν. 3693/2008 παραμένει ως είχε δυνάμει της από 3.7.2017 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας χορήγησε δικαιώματα υπογραφής αναφορικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας έναντι τρίτων.

TAGS
ΣΧΕΤΙΚΑ