Αυξημένες κατά 19,8% οι πωλήσεις της ΚΡΙ-ΚΡΙ το 2019

NEWSROOM
Αυξημένες κατά 19,8% οι πωλήσεις της ΚΡΙ-ΚΡΙ το 2019

Στο ποσό των 112,90 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών της βιομηχανίας γάλακτος ΚΡΙ-ΚΡΙ στη χρήση 2019 έναντι 94,23 εκατ. ευρώ το 2018 (αυξημένος κατά 19,8%). Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε 21,12 εκατ. ευρώ έναντι 17,29 εκατ. ευρώ το 2018. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 17,57 εκατ. ευρώ έναντι 14,24 εκατ. ευρώ το 2018. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 15,02 εκατ. ευρώ έναντι 10,12 εκατ. ευρώ το 2018.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στην ελληνική αγορά παγωτού, η ΚΡΙ-ΚΡΙ ενίσχυσε τη θέση της επιτυγχάνοντας αύξηση πωλήσεων 4,8%. Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή έπαιξε η δυναμική ανάπτυξη της αριθμητικής διανομής - με την προσθήκη περισσότερων από 1.000 νέων σημείων πώλησης - και η σημαντική επιτυχία που σημείωσαν τα νέα προϊόντα παγωτού. Οι επιδόσεις θα ήταν ακόμα υψηλότερες, αν οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν από τα μέσα του Μαρτίου έως τα μέσα Μαΐου, δεν ήταν δυσμενείς για τις πωλήσεις παγωτού. H μάρκα Κρι Κρι κατατάσσεται στη 2η θέση της ελληνικής αγοράς παγωτού, με μερίδιο σε όγκο 14,9% (στοιχεία NIELSEN Δεκ. 2019).

Στην ελληνική αγορά γιαουρτιού, οι πωλήσεις εμφανίζουν αύξηση 13,4%. Στον τομέα αυτό, συνεχίζεται η εστίαση στη μεγάλη κατηγορία των στραγγιστών, με έντονη διαφημιστική επικοινωνία και στοχευμένες προωθητικές ενέργειες. Παράλληλα, επεκτείνουμε τη γκάμα των προϊόντων, ώστε να απευθυνόμαστε σε ευρύτερη καταναλωτική βάση. Στο πλαίσιο αυτό, προχωρήσαμε σε είσοδο στην κατηγορία βρεφικού γιαουρτιού. Επίσης, ενισχύσαμε τη θέση μας και στις υπόλοιπες προϊοντικές κατηγορίες, οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυναμική, όπως είναι οι κατηγορίες των γιαουρτιών αγελάδος, των λειτουργικών γιαουρτιών, αλλά και των παιδικών. Συνολικά το μερίδιο των γιαουρτιών Κρι Κρι αυξήθηκε στο 15,7% (στοιχεία IRI σε όγκο, Δεκ. 2019) από 15,2% πέρυσι, διατηρώντας τη 2η θέση στην αγορά.

Οι εξαγωγές της εταιρείας παρουσίασαν ετήσια αύξηση 36,27% και διαμορφώθηκαν στο 41,24% των συνολικών πωλήσεων προϊόντων. Το αποτέλεσμα αυτό προέρχεται, κυρίως, από την αξιοποίηση της συνεχιζόμενης δυναμικής του ελληνικού γιαουρτιού, στις αγορές της Δυτικής Ευρώπης.

Όσον αφορά στις επενδύσεις, η ΚΡΙ-ΚΡΙ έχει εκπονήσει και υλοποιεί σχέδια, με σκοπό την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, αλλά και την τεχνολογική αναβάθμιση, των εργοστασίων γιαουρτιού και παγωτού. Σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 26,6 εκατ. ευρώ έχουν ενταχθεί στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016. Στην τρέχουσα χρήση, οι επενδύσεις της εταιρείας ξεπέρασαν τα 15,6 εκατ. ευρώ.

Ως προς τη μερισματική πολιτική, το διοικητικό συμβούλιο προτείνει προς την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, τη διανομή μερίσματος, για τη χρήση 2019, μικτού ποσού 0,18 ευρώ ανά μετοχή (2018: 0,15 ευρώ ανά μετοχή). Η διανομή αυτή υπόκειται στην έγκριση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων.

ΣΧΕΤΙΚΑ