fbpxLamda: Πόσο έπληξε τα εμπορικά κέντρα το lockdown | Economistas.gr
Skip to main content

Lamda: Πόσο έπληξε τα εμπορικά κέντρα το lockdown

Lamda: Πόσο έπληξε τα εμπορικά κέντρα το lockdown

Τα εμπορικά κέντρα της Lamda Development, The Mall Athens, Golden Hall και Mediterranean Cosmos, το α΄ τρίμηνο 2020 παρουσίασαν πτώση της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) λόγω της κυβερνητικής απόφασης αναστολής λειτουργίας από 13.03.2020 έως 17.05.2020 στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του COVID-19. Συγκεκριμένα, το EBITDA των Εμπορικών Κέντρων του α΄ τριμήνου 2020 διαμορφώθηκε σε €14,5 εκατ., μειωμένο κατά 12,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η λειτουργική κερδοφορία των Εμπορικών Κέντρων (EBITDA):

(ποσά σε € εκατ.)

α΄ τρίμηνο 2020

α΄ τρίμηνο 2019

(%) μεταβολή

The Mall Athens

6,3

7,5

-16,0 %

Mediterranean Cosmos

4,1

4,6

-10,9 %

Golden Hall

4,1

4,5

-8,9 %

Retail EBITDA

14,5

16,6

-12,7 %

Η μέση πληρότητα των εμπορικών κέντρων αγγίζει σταθερά το 100%. Τους δύο πρώτους μήνες του 2020 ο συνολικός κύκλος εργασιών των καταστημάτων και η συνολική επισκεψιμότητα των εμπορικών κέντρων παρουσίασαν αύξηση 4,2% και 6,2% αντίστοιχα, σε σύγκριση με τους δύο πρώτους μήνες του 2019.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (Δίμηνη Περίοδος) 

(ποσά σε € χιλ.)

Φεβρουάριος YTD 2020

Φεβρουάριος YTD 2019

(%) μεταβολή

The Mall Athens

35.989

36.780

-2,2%

Mediterranean Cosmos

28.087

26.163

7,4%

Golden Hall

27.386

24.869

10,1%

Κύκλος Εργασιών

91.467

87.812

4,2%

Tο συνολικό EBITDA από συνήθεις δραστηριότητες διαμορφώθηκε σε €6,1 εκατ. ως ακολούθως:

(ποσά σε € εκατ.)

α΄ τρίμηνο 2020

α΄ τρίμηνο 2019

EBITDA από συνήθεις δραστηριότητες

11,6

14,1

Κέρδη/ Ζημιές από αποτίμηση ακινήτων

-12,8

-

Επίδραση απόκτησης Μαρίνας Φλοίσβου

8,5

-

Έξοδα έργου Ελληνικού

-1,2

-

ΣΥΝΟΛΙΚΟ EBITDA

6,1

14,1

 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

(ποσά σε € εκατ.)

α΄ τρίμηνο 2020

α΄ τρίμηνο 2019

ΣΥΝΟΛΙΚΟ EBITDA

6,1

14,1

Καθαροί Τόκοι

-6,6

-6,6

Αποσβέσεις

-0,7

-0,2

Φόροι

1,7

-2,9

Δικαιώματα Μειοψηφίας

0,8

-1,5

Ενοποιημένα Αποτελέσματα

1,2

2,9

Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού προ αναβαλλόμενων φόρων (Net Asset Value, NAV) διαμορφώθηκε σε €1.154,7 εκατ. (€6,53 ανά μετοχή) στις 31/03/2020, από €1.155,0 εκατ. την 31/12/2019.

Η μετοχή της LAMDA Development, την 17/07/2020 ανήλθε σε €5,9 παρουσιάζοντας πτώση 28,3% σε σχέση με το κλείσιμο την 31/12/2019. Την ίδια περίοδο, οι δείκτες Large Cap και ο Γενικός δείκτης του ΧΑ σημείωσαν πτώση 32,6% και 30% αντίστοιχα. Η πτώση της τιμής της μετοχής ακολούθησε τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στις χρηματιστηριακές αξίες.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020
(και μέχρι τη δημοσίευση των Οικονομικών Αποτελεσμάτων)

H Lamda Development ολοκλήρωσε τον Ιούλιο 2020, με σημαντική υπερκάλυψη, το Κοινό Ομολογιακό Δάνειο ύψους €320 εκατ., με συμμετοχή ρεκόρ άνω των 10.000 ιδιωτών Ελλήνων επενδυτών. Η έκδοση αυτή έδωσε τη δυνατότητα σε χιλιάδες Έλληνες να συμμετέχουν στο έργο του Ελληνικού που θα παίξει καθοριστικό ρόλο για την Ελλάδα στα επόμενα χρόνια.

Η Εταιρεία έχει ήδη ξεκινήσει τις πρόδρομες εργασίες στο Ελληνικό και είναι έτοιμη να προχωρήσει στη μεταβίβαση των μετοχών, αναμένοντας πρώτα να διευθετηθούν και τα τελευταία εκκρεμή ζητήματα, όπως, μεταξύ άλλων, η ολοκλήρωση του διαγωνισμού για την αδειοδότηση του Ολοκληρωμένου Τουριστικού Συγκροτήματος-Καζίνο (IRC), που αποτελούν συμβατικές αιρέσεις για την απόκτηση της «Ελληνικό Α.Ε.».

Στις 23.01.2020 η εταιρεία συμφώνησε και έχει ήδη αποκτήσει από την εταιρεία D-Marinas B.V. του Ομίλου DOGUS, το υπόλοιπο 50% των μετοχών της εταιρίας LAMDA DOGUS INVESTMENTS S.A., η οποία, σήμερα, κατέχει ποσοστό 83,39% των μετοχών της LAMDA Flisvos Holding Α.Ε., μετόχου κατά 77,23% της εταιρίας LAMDA Flisvos Marina Α.Ε. που διαχειρίζεται τη Mαρίνα Φλοίσβου. Το αντίτιμο για την αγορά των εν λόγω μετοχών ανήλθε σε €12,4 εκατ..

H Εταιρεία, κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, προχώρησε σε μείωση ενοικίων 40% στα εμπορικά της κέντρα για τους μήνες Μάρτιο και Ιούνιο, σύμφωνα με την προβλεπόμενη εκ του νόμου, ενώ για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο μείωση 70% έναντι 40% της προβλεπόμενης. Η Lamda Development προχώρησε, επίσης, σε πρωτοβουλίες για την προσέλκυση των καταναλωτών και την τόνωση της αγοραστικής κίνησης, θέτοντας πάντα σε προτεραιότητα την ασφάλεια των εργαζομένων και των επισκεπτών.

Τα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία του α’ τριμήνου 2020 θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.lamdadev.com και σε αυτή του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Lamda Development: Νέο μέλος στο δ.σ. ο Άρης Σερμπέτης
Lamda Development: Νέο μέλος στο δ.σ. ο Άρης Σερμπέτης
Σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Δ. Αφεντούλη. Η Εταιρεία προτίθεται να ανακοινώσει την εκλογή του νέου μη εκτελεστικού μέλους ΔΣ στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.
Lamda Development: Νέο μέλος στο δ.σ. ο Άρης Σερμπέτης
Lamda Development: Οι επιπτώσεις της πανδημίας - Οι προσδοκίες για το Ελληνικό
Lamda Development: Οι επιπτώσεις της πανδημίας - Οι προσδοκίες για το Ελληνικό
H κερδοφορία EBITDA των Εμπορικών Κέντρων του α΄ εξαμήνου 2020 διαμορφώθηκε σε €19,5 εκ., μειωμένη κατά 39,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019.
Lamda Development: Οι επιπτώσεις της πανδημίας - Οι προσδοκίες για το Ελληνικό
Lamda - ΤΕΜΕΣ: Συμφωνία για δύο ξενοδοχεία στο Ελληνικό
Lamda - ΤΕΜΕΣ: Συμφωνία για δύο ξενοδοχεία στο Ελληνικό
Στρατηγική συνεργασία Lamda Development και ΤΕΜΕΣ για την ανάπτυξη κορυφαίου τουριστικού προορισμού στο Ελληνικό - Το ύψος της επένδυσης ανέρχεται σε €300 εκατομμύρια
Lamda - ΤΕΜΕΣ: Συμφωνία για δύο ξενοδοχεία στο Ελληνικό
Ο Λάτσης αυξάνει τη συμμετοχή του στη Lamda
Ο Λάτσης αυξάνει τη συμμετοχή του στη Lamda
Σε αγορά 1.362.164 κοινών ονομαστικών μετοχών της Lamda Development με μέση τιμή 6,45 ευρώ και συνολική αξία 8.785.957,80 ευρώ προχώρησε η Consolidated Lamda Holdings SA.
Ο Λάτσης αυξάνει τη συμμετοχή του στη Lamda
Lamda: Διασφαλίζεται η προστασία των αρχαιοτήτων στο Ελληνικό
Lamda: Διασφαλίζεται η προστασία των αρχαιοτήτων στο Ελληνικό
Μνημόνιο Συνεργασίας παρέδωσε σήμερα η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Lamda Development, Οδυσσέα Αθανασίου.
Lamda: Διασφαλίζεται η προστασία των αρχαιοτήτων στο Ελληνικό