Διοικητικές αλλαγές στα Πλαστικά Θράκης - Νέος CEO ο Δημ. Μαλάμος

NEWSROOM
Διοικητικές αλλαγές στα Πλαστικά Θράκης - Νέος CEO ο Δημ. Μαλάμος

O Δημήτρης Μαλάμος αναλαμβάνει καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου της Εταιρείας και του Ομίλου Πλαστικά Θράκης, μετά την αποχώρηση του Κωσταντίνου Χαλιορή, ο οποίος θα παραμείνει πρόεδρος του ΔΣ και επιπλέον αναλαμβάνει τη θέση του Chief Entrepreneur.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, το ΔΣ, κατά τη συνεδρίαση που έλαβε χώρα την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, αποσκοπώντας στη διασφάλιση της επικερδούς μελλοντικής ανάπτυξης του Ομίλου, τη δημιουργία μιας έμπειρης επαγγελματικής ομάδας διοίκησης και πάντα με γνώμονα την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των δεξιοτήτων των διευθυντικών στελεχών, αποφάσισε τα κάτωθι:

Ο κ. Δημήτρης Μαλάμος, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας και του Ομίλου (Group CEO). O κ. Μαλάμος, από το 2010 μέχρι και σήμερα, κατείχε τις θέσεις του Group CFO (από τον Ιούνιο του 2010 έως τον Φεβρουάριο του 2020) και Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου (Deputy Group CEO - από τον Μάρτιο του 2020 έως και σήμερα) και έχει αποκτήσει βαθιά γνώση και εμπειρία σχετικά με την οργάνωση, τη λειτουργία και τις δραστηριότητες της Εταιρείας και του Ομίλου.

Ο κ. Κωσταντίνος Χαλιορής, νυν Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας και του Ομίλου (Group CEO), παραμένει Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και επιπλέον αναλαμβάνει τη θέση του Chief Entrepreneur. Η συγκεκριμένη θέση, η οποία προσετέθη στο οργανόγραμμα του Ομίλου δυνάμει της ως άνω αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, αποσκοπεί στη διασφάλιση της συνέχειας της επικερδούς ανάπτυξης του Ομίλου σε τομείς που εμπίπτουν τόσο στις υφιστάμενες δραστηριότητες του Ομίλου όσο και σε νέες επωφελείς δραστηριότητες στο μέλλον. Η διοίκηση του Ομίλου πιστεύει ότι η δημιουργία της συγκεκριμένης θέσης και η ανάληψη της από τον κ. Χαλιορή, ο οποίος έχει σημαντική σταδιοδρομία και πολύτιμη εμπειρία στο «επιχειρείν», θα διασφαλίσουν τη μελλοντική ανάπτυξη του Ομίλου.

Ως ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής των ανωτέρω μεταβολών σε σχέση με το οργανόγραμμα του ομίλου ορίζεται η Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020.

ΣΧΕΤΙΚΑ